Μορφή αναζήτησης

1 John 4:12

12 Orot men yait ta God itinimih, baise taituwat bairi tanabiyabowbonen na’at, God boro wanawanatamaim bairit tanama. Naatu i ana yabow boro wanawanatamaim nara’at.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index