Μορφή αναζήτησης

Matthew 22:1

Tabin Ana Oroubon

(Luke 14.15-24)

1Naatu Jesu iban maiye oroubon tabo sabuw hai tur eowen eo,

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index