Μορφή αναζήτησης

Atoin Ibranis 10:16

16“Hi Usiꞌ naꞌuab nak on nai:

Au uhakeꞌ rais manbaꞌan feꞌu ꞌok Au ngguin,

Au ꞌtao Au atoorn ein et sin teenb ein,

ma Au ꞌtui Au preent ein etan sin neek ein.”