Μορφή αναζήτησης

1 Korinba 13:2

2Gotna Yaamabi naanéké apa tiyaadéka naané Got naanat wakwedékwa kudi wakweyo, kapu yaga pulak? Naané Got paakun akwi kudiké naané kutdéngék, kapu yaga pulak? Naané vémarék yate yamarék yadan muké naané kutdéngék, kapu yaga pulak? Naané yéknwun mawulé yate, Gotna kudi miték véknwute, nébuké nak wano, dé ye aniba téké dé yo, kapu yaga pulak? Naané waga yate, nak du taakwaké mawulat kapére yamarék yanaran, naané Gotna méniba gweba du taakwa male raké naané yo.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index