Μορφή αναζήτησης

1 Timotiké 6:1

Nak duna jébaa yakwa du taakwa

1Nak duna jébaa yakwa du taakwa las Krais Jisasna jébaaba debu yaalak. Yaale deku jébaaké téségékwa duké kéga waké de yo: “De naana némaan du. Naané deku kudi véknwute yéknwun jébaa yaké naané yo deké.” Waga waké de yo. De deku jébaaké téségékwa duna jébaa sépélak yadaran, Krais Jisasna jébaaba yaalamarék yan du taakwa derét véte, Gotna yéké, Krais Jisaské wakwenan kudiké wawo kapéredi kudi wakweké de yo.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index