Μορφή αναζήτησης

Mak 14:35-36

35-36Wunga watake de randaka dé ayélap yépulak naae képmaamba kwaate Gorét anga wandén, “Wuna aapa, akwi muséké wa apamama yaménéngwa. Méné yaaké yakwa muséké waké mawulé ye, wa méné waménu wunéké yaaké yakwa vakmi wunéké katik yaké dé. Ménat wunga waatakuwutékwa. Méné wuné mawulé yakwa pulak yaké yambak. Ménékét mawulé yaménéngwa pulak ma yaménék.” Naandén.

37Wani kundi watake déku dunyanngé waambule ye véndén yundé kwaakéséndaka. Vétake det sérkiyaate Pitat anga wandén, “Saimon, wan yundé méné kwaau kapuk? Méné ayélapkéri sapak wunale raké yapatiménéngwa. Méné wa yundé kwaan.”

Gotna kundi

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index