Μορφή αναζήτησης

Dioni 7:2-3

2-3I Du orounu akaemuku emenu waiya ba sineibiie farai kakabaima kukuarananaku ukeibisake i kukuarananakuro ainada dawako dauneibisa uruna kaie Godibairo ofereni makeibisake moi dauneibisabaima banau uke iseibisaba i odo fu sineiba Yesunu nabuemukuma Dawabake eno weisa, i Diudia orofa banauro aniake buna ukeka uaro anu umuro aaraisa orou emua efisa eno weisa. 4Aina mi dawa danu buna ukeka emema efisane weakuie fema uke dakakuke eme yaisinanu ibooro ukakuro eraisaya weisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index