Μορφή αναζήτησης

Ruki 23:7

7Eno weibaie euwa weisaba ibake Faeradi danu ararae i orouma Yesu Erodibairo waure anifisane wei. Erodima Gareri orofa yawokada i furo Derusaremu goiro ibeibiba Yesu dawabairo waure anifisane wei. Eno weiro danu wei enaenari waure anisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index