Μορφή αναζήτησης

2 Jo Korint 2

1Ento ki tuŋ bota onoŋo atamo ni dwogowa botwu myero pe dok okel botwu remcwiny. 2Ka awaŋo cwinywu, ci aŋa ma biyomo cwinya? Pe en dano ma awaŋo cwinye-ni? 3Meno en gin mumiyo yam acoyo waraga maca botwu, wek ka abino, jo ma myero guyom cwinya pe gumiya remcwiny, pien onoŋo ageno wun ducu kun aŋeyo ni, yomcwinya en yomcwiny-wu wun ducu. 4Yam acoyo botwu waraga kun pig waŋa cwer madwoŋ twatwal pi cwercwiny ki kumo ma abedo kwede, pe pi cwero cwinywu, ento wek omi wuŋe mar madit ma atye kwede i komwu.

Timo kica ki labalo

5Ka ŋat mo okelo cwercwiny, pe onoŋo ocwero cwinya, ento noŋo otemo cwero cwinywu ducu, nyo wek awacci, jo mapol i kinwu, pien pe myero awac lok mapek mukato kare. 6Kit dano macalo meno, can ma jo mapol i kinwu guketo i kome twero romme; 7en mumiyo myero doŋ wutimme kica, dok wukwe cwinye, wek omi cwercwiny madit mukato kare pe onure woko. 8Man omiyo abako doga botwu, myero wunyut bote mar ma wutye kwede i kome. 9Man aye lok mumiyo yam acoyo waraga maca, me temowu, wek anen ka wuwinya i yo ducu. 10Ŋat mo ma wun wutimo kica bote, an bene atimme kica. Pien ka atimo kica ki dano pi bal mo, atimo meno piwu i nyim Kricito, 11wek Catan pe olowa ki ryekone, pien wan pe wakwiya tamme

Gin mumiyo Paulo cwinye pe opye i Teroa

12-Ma doŋ ao i Teroa pi tito lok me kwena maber i kom Kricito, yam anoŋo ni Rwot oyabba yo; 13ento cwinya pe opye pien pe anoŋo omera Tito kunnu. Ci aciko jo kunnu, ka akato acito i Makedonia.

Nyuto loc pa Kricito

14Myero gipwo Lubaŋa ma nino ducu tye ka telowa i dorre me nyuto loc pa Kricito, dok tiyo kwedwa wek Kricito oŋene, macalo gin makur ma ŋwece duny i kabedo ducu. 15Pien wan wacal ki gin makur ma Kricito owaŋo otyero bot Lubaŋa, ma ŋwece duny mamit; jo ma tye i yo me larre ki jo ma tye i yo me rwenyo woko doki giŋweyo. 16Doŋ bot jo ma tye ka rwenyo, ŋwecwa obedo gin muto ma kelo to; ento ki bot jo ma tye ka larre, ŋwecwa obedo gin makwo ma kelo kwo. Aŋa mono ma twero tic man? 17Wan pe wacal ki pol pa dano mukene, ma girubo lok pa Lubaŋa ki lok mukene, macalo lucatwil ma pe genne; ento wan watito mere lok pa Lubaŋa keken, watito i Kricito ma cwinywa leŋ i nyim Lubaŋa, macalo jo ma Lubaŋa ooro.

Baibul 1985

© 1985 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index