Μορφή αναζήτησης

Jeremia 47

Lok pa Rwot ma okemo jo Piliciti

1-Ma pud peya Parao olwenyo i kom Gaja, Rwot oloko ki lanebi Jeremia lok ma okemo jo Piliciti. 2Rwot owaco kuman ni,

“Nen, pii otiŋŋe yo tuŋ acam,

bimol calo kulu ma opoŋ woko libyeny ma piine mol calo lalele.

Bimwonyo lobo woko calo pii aluka ki gin ducu ma tye iye,

gaŋ kacel ki jo ma bedo i igi.

Dano gibidaŋŋe matek,

ki jo ducu ma gibedo i lobo gibikok.

3Gibiwinyo ojwe tyen aguragura,

ki mor pa gadigadi lweny,

ki koko pa lawala me gadigadi.

Wego pe doŋ gibilokke me neno litinogi;

ciŋgi bene noŋo doŋ okwe woko.

4Pien kare doŋ oo me tyeko jo Piliciti woko,

me juko ki i Turo ki Cidon

kit kony ducu ma onoŋo pud odoŋ.

An Rwot kikoma aye ma abityeko Lupiliciti,

jo ducu ma gua gubino ki i dog nam me Kaptor.

5Cwercwiny madit doŋ obino bot io Gaja,

ki jo Acikelon guto gutum woko.

Wun jo Anak mudoŋ wubikumo pi kare ma rom mene?

6Wun wudaŋŋe ni, ‘Pala lucwan pa Rwot!

Ibibedo ka jwerogi woko pi kare ma rom mene?

Rwakke kekeni i akurani, wek iywe, ibed mot!’

7Biywe niŋniŋ,

ma kun an Rwot doŋ atyeko miyo tic woko bo te me atiya-ni?

Atyeko cikone pi lweny i kom Acikelon

ki i kom jo ma gibedo i lobo ma tye i dog nam.”

Baibul 1985

© 1985 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index