Μορφή αναζήτησης

Jabuli 74

Koko bot Lubaoa i kom lukwor pajone

1Ai Lubaŋa, piŋo ibolowa woko matwal?

Piŋo imiyo akemoni duny i kom romini ma in aye ikwayogi?

2Po pi lwakk i ma yam iyerogi cakke wa con,

gin jo ma yam ikokogi ki i can wek gubed joni kikome.

Po pi got Cion, kabedo ma yam ibedo iye.

3Bin iwot i kabedo man ma doŋ odoko obur matwal-li;

lukwor gujwero jami woko ducu ki i kabedoni maleŋi

4Lukworri gudaŋŋe matek ka ma yam jo gucokke iye ka wori;

guketo benderagi malo me nyuto ni doŋ odoko megi.

5Gicalo lutoŋ-yat ma i buŋa

ma gitye ka toŋo yadi ki latongi.

6Gutoŋo bao iye ducu ma yam gipayo maber,

gubaro gubalo woko ki latoŋ ki nyol.

7Gucwinyo ot pa Lubaŋa woko ki mac;

gupyedo ot meno maleŋ ka ma yam dano giworo iye nyiŋe,

gumuko gureto woko piny.

8Guwacci, “Wabiŋinyo jo-ni watyekogi woko matwal”;

guwaŋo kabedo ducu woko liweŋ ki i lobowa

ka ma yam lwak cokke iye ka woro Lubaŋa.

9Pe doŋ waneno kit lanyut ma yam gimiyowa-ni;

pe doŋ tye lanebi mo,

pe tye ŋat mo i kinwa ma ŋeyo kare ma can man bitero.

10Ai Lubaŋa, lukworwa mono gibibedo ka ŋalowa pi kare ma rom mene?

Lukworwa myero gubed ka yeto nyiŋi nakanaka, Lubaŋa?

11Piŋo idolo ciŋi woko pe ikonyowa?

Idolo ciŋi idwoko yo tuŋ ŋeyi piŋo?

12Ento in Lubaŋa, ibedo kabakawa cakke wa con,

ibedo ka tiyo ticci me laro dano i wilobo.

13-Ipoko dye nam woko ki tekki;

inyoto wi megi kulu-gu woko ducu i pii.

14-Ininyo wi Leviatan ma min kulu-ni woko ducu,

ka imiyo odoko cant pa Lee ma gibedo i tim.

15Iyabo waŋ it, imiyo piine obedo ka gunnye odoko ora,

ci imiyo pii otwo woko liweŋ ki i kulu mukene ma yam gimol.

16Dyeceŋ meri ki wor bene meri;

in aye iketo ceŋ ki dwe i kabedogi.

17Iketo waŋ apokki ducu me lobo;

in bene ma iketo oro ki cwir gubedo tye.

18Ai Rwot, po i kit ma lukworwa giŋali kwede,

gin jo ma pe gilwori giyeti noŋo.

19Pe imi joni ma rom ki akuri-ni bot lukwor magi mager-ri ma rom ki lee tim;

wii pe myero owil matwal i kom lwakki ma gin lucan-ni.

20Po i kom gicikkeni ma yam icikke kwede ki wan;

pien tim bwami tye i kabedo macol ducu ma tye i lobowa-ni.

21Pe iwek lewic omak jo ma doŋ ginyonogi woko piny-nyi;

wek lucan ki jo ma piny obwoyogi gupak nyiŋi.

22A malo, ai Lubaŋa, ipid pidoni;

po bene kit ma jo ma pe gilwori giŋali kwede dyeceŋ jwi!

23Wii pe owil i kom daŋŋe me kiniga ma lumoneni gidaŋŋe kwede matek-ki,

en woo pa gin lukworri ma gimedde kwede ameda ma pe giliŋ-ŋi.

Baibul 1985

© 1985 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index