Μορφή αναζήτησης

1 Juan 5:1

Ju nungkanam ainia nuka nepetkatnuitji

1Aints chichaak: Jesúska nekas Yus akupkamuitai ta nuka Yuse uchirintai. Tura asamtai ii Apaachiri Yus aneakrikia, ni uchiri ainausha aneetnuitji.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index