Μορφή αναζήτησης

Efesonam 6:5

5Aintsu inatiri ainautirmincha tajarme: Atumka Cristo umirin asaram, Cristo wína pasé awajtusai tusaram, shamakrum pengker nintimsaram nakimtsuk atumi inatmin Cristo umirume nunisrumek pengker umirin ataram.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index