Μορφή αναζήτησης

Juan 6:60

Pujut nangkankashtinun pachis etserkamuri

60Jesúsa nemarnuri untsuri nu chichaman antukaru asar, mai nuwamtak chicharnainak:

—Ju chichamka nekas yumtinuitai. ¿Yáki junasha antukat? —tunaiyarmiayi.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index