Μορφή αναζήτησης

Miamun 3:13

13Da Anutu Yawe igut i sagat ini binaʼ, “U bunaŋ ibinigi iyaʼ?”

Da sagat ini Anutu Yawe nifuŋgan muŋaʼ ibiani, “Mur isu umpur da dzi da dzi gan.”