Μορφή αναζήτησης

Miamun 31:1

Yakop Intsuŋ Ifa Sinuŋʼ Laban

1Yakop iriŋant i Laban narun rusan nangan nida yaba i araŋan bida ani, “Yakop iyu agi ramaŋgaŋʼ naŋgan santan da isu garam nidzun i nam bunump tsiraʼ.”