Μορφή αναζήτησης

Miamun 39:23

23Garam mpada tayaŋʼ uŋar karabus igi maran wafur i tsuwara gum Yosef naŋan u, wain ibi Yawe irut araŋan da irim araŋan sib i naŋa nam santan waʼa bini.