Μορφή αναζήτησης

مَرْقُسْ 12:18

قْيَامِةْ المُوتَى

(مَتَّى ‏22‏:‏23‏-33؛ لُوقَا ‏20‏:‏27‏-40)

18وْجَاوْ جْمَاعَة مِالصَّدُّوقِيِّينْ لْيَسُوعْ وْهُومَا الِّي يْقُولُوا الِّي مَا ثَمَّاشْ قْيَامَة بَعْدْ المُوتْ وْسِأْلُوهْ وْقَالُوا:

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index