Μορφή αναζήτησης

مَتَّى 1:12

12وْبَعْدْ مَا وْفَاتْ مُدِّةْ النَّفْيْ مْتَاعْهُمْ فِي بَابِلْ، يَكُنْيَا جَابْ شَأَلْتِئِيلْ. وْشَأَلْتِئِيلْ جَابْ زَرُبَّابِلْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index