Μορφή αναζήτησης

مَتَّى 8:6

6«يَا سِيدِي، العَبْدْ مْتَاعِي رَاقِدْ مَشْلُولْ فِي الدَّارْ وْقَاعِدْ يِتْعَذِّبْ بَرْشَة وْمَا يْنَجِّمْشْ يِتْحَرِّكْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index