Μορφή αναζήτησης

ܠܘܩܐ 23:23

23ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܡܲܠܝܸܙܝܼ ܗܘܵܘ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܛܵܠܒܝܼ ܗܘܵܘ ܡܸܢܹܗ ܕܦܵܐܹܫ ܡܸܚܝܵܐ ܠܙܩܝܼܦܵܐ. ܘܓ݂ܠܝܼܒ ܠܹܗ ܩܵܠܵܝܗ‌ܝ ܘܩܵܠܵܐ ܕܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ.