Μορφή αναζήτησης

ܡܬ‌ܝ 21:1

ܥܒ݂ܪܬ‌ܐ ܕܝܫܘܥ ܠܐܘܪܫܠܡ

ܡܪܩܘܣ 11‏:1‏-11؛ ܠܘܩܐ 19‏:28‏-38؛ ܝܘܚܢܢ 12‏:12‏-19

1ܟܲܕ ܩܘܼܪܒܸܢܗܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ ܘܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ، ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܒܹܝܬ ܦܵܓܹ̈ܐ ܠܓܹܒܵܐ ܕܛܘܼܪܵܐ ܕܙܲܝ̈ܬܹ‌ܐ، ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܬܪܹܝ ܡ̣ܢ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ،