Μορφή αναζήτησης

YOHANES 10

Yesu Ɔpɛ Igbã I Masɛrɛkɔdze Iso.

1Yesu ɔɣere ma sɔ, “Gbaã loto loɣere mi sɔ ngɔ loiki i kayogodɔ̃ ɔbo i isɛrɛyo ame, ɣɛɛ ɔya ɔkpã ɔbo i kame ne, yukukpe gu raninadze ɔɖe. 2Ngɔ nsɛ ɔki i kayogodɔ̃ ɔbo i ɔkpã ame ne, ɔ̃ nɖe masɛrɛkɔdze ne. 3Kayogodɔ̃ dzuɛ̃se sɛ ɔsese wũ kukui, masɛrɛ sɛ manɔ ɔ̃ silɔ si ɔto ɔkpere ɔ̃ masɛrɛ ayere fiɛ ɔ̃akɔ ma ɔbɔrɛgu. 4Fiɛ si ɔ̃ɔkɔ ɔ̃ masɛrɛ ɔɖi ne, ɔsɛ ɔɖe ma katɔ̃ fiɛ ka maasiai wũ, alasɔ maɣe ɔ̃ silɔ. 5Maibasiai ɔturi mama, ɣɛɛ maatere maɣɛ wũ alasɔ maiɣe ɔ̃ silɔ.”

6Yesu ɔpɛ ma igbã nɛgbe, ɣɛɛ mainɔ nnɛ ɔɣere ma karɔ̃.

Yesu Nɖe Masɛrɛkɔdze Sɛɛ.

7Ne ɔso Yesu ɔledza ma iɣere sɔ, “Gbaã loto loɣere mi sɔ mme nɖe kayogodɔ̃ lotã masɛrɛ. 8Mma ɔɖuɖu loɖe me katɔ̃ maba ne, mayukukpe gu maraninadze maɖe ne ɔso masɛrɛ iikã ma atsue. 9Mme nɖe kayogodɔ̃ fiɛ ɔbiara gɔ loki i wũ ame ɔbo i kame ne, ɔ̃ana iɖi. Ɔ̃abo ɔbɔrɛ fiɛ ɔ̃ana aɖera kaɖekɔ̃. 10Yukukpe ne, kayu gu ituriɖoe gu ara inina ɔso fiɛ ɔsɛ ɔba, ɣɛɛ mme ne, loba sɔ si maturi aana ngbã mɛ loyi.

11“Mme nɖe masɛrɛkɔdze sɛɛ gɔ loabie sɔ ɔ̃akpi ala masɛrɛ iti. 12Ɣɛɛ ngɔ masu sɔ ɔnyɔ masɛrɛ iso fiɛ iiɖe ɔ̃ mɔmɔ mare maɖe ne, si ɔnya ɔgidi to ɔba ne, ɔsɛ ɔrui ɔtere ɔnyua mabɔi. Ɔgidi aabo i masɛrɛ ndɛ̃ ɔmɔɛ̃ ma, ɔsamarã ma. 13Rabaradze gɔgbe aarui ɔtere alasɔ kuso ɔ̃afɔ, ne ɔso ɔ̃isu kuira i masɛrɛ iso.

14“Mme nɖe masɛrɛkɔdze sɛɛ ne. Loɣe wũ mare, fiɛ ma wũ maɣe me lɛ 15kumɛgɔ ame i Tete ɣe me fiɛ mme wũ loɣe wũ. Losu wũ ngbã lotã i masɛrɛ iti. 16Loba masɛrɛ mama ma loibɔrɛ i ɔkpã gɔgbe ame fiɛ ipia sɔ loakɔ ma lobɔ. Maanɔ wũ silɔ fiɛ ma ɔɖuɖu aakpese ikuri iwɛ̃ ku kɔdze ɔwɛ̃.

17“Tete sɛ ɔɖɔɛ me alasɔ losu wũ ngbã lotã fiɛ loakpese lofɔ me ana. 18Kuwɛ̃ iibawo wũ ngbã ɔfɔ i wũ kɔrɛ, ɣɛɛ mme mɔmɔ kuɖɔɛ ame losu me lotã. Loba ɔle sɔ loasu lotã fiɛ loba ɔle ana sɔ loakpese lofɔ me. Nnɛgbe i Tete ɔpia me sɔ lobara ne.”

19Yesu atɔ̃me wagbe ɔledza iɣɛɣɛso ibɔ i ma Yudase ndɛ̃. 20Gbodzoo i ma ndɛ̃ ɔɣɛ sɔ, “Siwarã lalaa pia i ɔ̃ ame. Ɔto ɔlala, ne ɔso midaakã wũ atsue.”

21Ɣɛɛ mamama ana ɔɣɛ sɔ, “Ngɔ ame i siwarã lalaa pia iibawo ika ɔɖe kumɛgɔgbe! Siwarã lalaa iibawo nɔbiɛdze anɔmi ɔbusi.”

Ma Yudase Iifɔ Yesu Maɖe.

22Ɔyu ɔwi ne, ma Yudase ɔɖe Ɣaa Isɔrɛyo Isekelera iyi i Yerusalem. 23Gɔ Yesu sɛ ɔki i Salomo kakpataku ame i Isɔrɛyo ame ne, 24ma Yudase ɔba maaki malɔ wũ makarɛ wũ sɔ, “Ku mme ɔwi aaɣere bo ɔnukuare? Si fɔ nɖe Kristo ne, ɣere bo ɖi.”

25Ne Yesu ɔɣere ma sɔ, “Loɔɣere mi koko, ɣɛɛ miito mifɔ me miɖe. Ara wa loto lobara i wũ Ɔse iyere ame nto aɖe ika i wũ iso. 26Ɣɛɛ miito mifɔ me miɖe, alasɔ iiɖe wũ masɛrɛ miɖe. 27Wũ masɛrɛ sɛ makã me atsue, loɣe ma, fiɛ masɛ masiai me. 28Nsɛ lotã ma ngbã mɛ loibaro fiɛ maibawɔ. Kuwɛ̃ iibawo ma ɔpɛ ɔfɔ i wũ nrɔɔ̃ ame. 29Tete gɔ losu ma ɔtã me ne, ɔmɔ ɔɖo ɔturi biara, ne ɔso kuwɛ̃ iibawo ma ɔpɛ ɔfɔ i ɔ̃ nrɔɔ̃ ame. 30Bo gu Tete ne, mawɛ̃ boɖe.”

31Ne ma Yudase ɔledza ata imala sɔ si mapɛ wũ ne. 32Yesu ɔkarɛ ma sɔ, “Loɔbara ara sɛɛ gbodzoo wa i Tete ɔpia me sɔ lobara i mi ndɛ̃. Wã ndɛ̃ imele ɔso mito miba miapɛ me ata?”

33Matã wũ mmuai sɔ, “Boito bobie sɔ boapɛ-ɔ ata ala ara sɛɛ wa abara ɔso, ɣɛɛ imusuora nɛ aɣɛ ɔso! Ɔturi awune kere aɖe, ɣɛɛ asu so ato akateragu Ɣaa!”

34Ne Yesu ɔɣere ma sɔ, “Matsɛrɛ mapia i Ɔko Sekelea ame sɔ Ɣaa ɔɣɛ sɔ, ‘Mi se lɛ Ɣaa.’ 35Si Ɣaa ɔkpere mma ɔso i ɔ̃ itɔ̃me ɔba sɔ mase lɛ Ɣaa, fiɛ nnɛ matsɛrɛ masɛ i Ɔko Sekelea ame ne, maibawo ne ɔfinikira ne, 36ɔɣere mito me sɔ mme gɔ i Ɣaa ɔɖi ɔsese kayiiso ne, loɣɛ imusuora sɔ loɣɛ sɔ Ɣaa Ɔbi loɖe? 37Si loito lobara Tete karabara ne, iyɔ midaafɔ me miɖe. 38Ɣɛɛ si loto lobara Tete karabara ne, si miifɔ me miɖe kɔra ne, mifɔ wũ karabara miɖe. Ne loatã mitsue, fiɛ mianɔ karɔ̃ sɔ Tete pia i wũ ame fiɛ mme wũ lopia i Tete ame ne.”

39Ngbe ana ne, mabie sɔ si mamɔɛ̃ Yesu, ɣɛɛ ɔbɔrɛ ma ndɛ̃ ɔwi.

40Ɔkpese ɔsɛ ɔ̃awara Yordan ɔwore ɔkɛlɛ ngbegɔ i Yohanes ɔpie maturi Ɣaa ndu ku ɔwi gɔ lofe, ne ka ɔwe i mmɔ ne. 41Maturi gbodzoo ɔba ɔ̃ kɔrɛ maba maaɣɛ sɔ, “Yohanes iibara awawãra, ɣɛɛ ara wa ɔɖuɖu ɔɣɛ i ɔrɛrɛ̃ gɔgbe iso ne, gbaã iɖe.” 42Ne ɔso maturi gbodzoo ɔfɔ Yesu maɖe i mmɔ.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index