Μορφή αναζήτησης

MA ROMASE 1

1Mme Paulo gɔ nɖe Yesu Kristo ɔsande gu katɔ̃mesɛdze gɔ i Ɣaa ɔɖi sɔ lopɛ ɔ̃ Itɔ̃me Bielea imomo ne, mme lotsɛrɛ ɔko gɔgbe ne. 2Itɔ̃me Bielea nɛ i Ɣaa ɔki i ɔ̃ kanyamaɖidze iso ɔɣɛ ɔsɛ sɔ ɔ̃aɖi ɔte ne, matsɛrɛ mapia i Ɔko Sekelea ame. 3Itɔ̃me nɛgbe ɔse i Ɣaa Ɔbi gɔ nɖe Bosate Yesu Kristo iso. Maɣe wũ lɛ ɔturi awune awe i David ɔɣekparɛ ame. 4Iki i Ɣaa Siwarã iso ne, Ɣaa ɔɖi wũ ɔte maturi ku ɔle gɔ ɔtara wũ ɔbɔrɛgu i makpise ame. 5Fiɛ iki i ɔ̃ iso ne, Ɣaa ɔnyɔ bo nnya ɔsu bo ɔbara katɔ̃memasɛdze ɔtã Kristo sɔ boatã abuiti ɔɖuɖu maturi afɔ wũ maɖe, matsue ɔ̃ kuɖɔɛ. 6Mi wũ ne, Ɣaa ɔɖi mi ɔbua i mma nɖe Yesu Kristo mare iso.

7Nnɛgbe ɔso nto lotsɛrɛ ɔko gɔgbe lotã mi ma ɔɖuɖu mpia i Roma alasɔ Ɣaa to ɔɖɔɛ mi fiɛ ɔkpere mi sɔ miakpese ɔ̃ mare.

Bo Ɔse Ɣaa gu Bosate Yesu Kristo si matã mi abualɛra gu isobuɛ.

Paulo Ɔbie Sɔ Ɔ̃aba Ɔ̃anya Ma Romase.

8Lobie sɔ loaki i Yesu Kristo iso lopɛ wũ Ɣaa siba i mi ɔɖuɖu kanya alasɔ kayiiso maturi ɔɖuɖu ɔɔnɔ kumɛgɔ mifɔ Kristo miɖe. 9Ɣaa gɔ karabara nto lobara ku wũ ɔtu ɔɖuɖu iki ɔ̃ Itɔ̃me nɛ loto loɣɛ i ɔ̃ Ɔbi iso ne, ɔɣe sɔ loisɛ loɣara mi ku ɔwi kuwɛ̃ si loto lokparama kayi. Ɣaa ɖe me aɖansiɛ sɔ nnɛ loto loɣɛ ne, gbaã iɖe. 10Ɔwi biara nto lokparama kayi ne, nsɛ lotã Ɣaa iti sɔ si iɖe ɔ̃ kuɖɔɛ ne, ɔtã me ɔri sɔ loaba loanya mi.

11Anɔ ɔrɛtɛ me gbaã sɔ loaba loanya mi fiɛ loabuai mi i Ɣaa nnyainyɔ ame sɔ miana ɔle i siwarã ame. 12Nto lobie teteree sɔ loapia mi ɔle i mi kafɔkaɖe ame fiɛ mi wũ miapia me ɔle iyɔ bo aka wã anyɔɔ aaɖe ibuai botã so. 13Wũ manyii, miɣe sɔ loɔbara adzuni ɔwi gbodzoo ame sɔ si loba mi kɔrɛ, ɣɛɛ ara awɛ̃ ɔtɛ̃ me ɔri. Lobie sɔ loabuai maturi i mi ndɛ̃ makpese Kristo mare lɛ kumɛgɔ loɔbara i mma loiɖe ma Yudase ndɛ̃. 14Karabara gagbe nɖe kuso gɔ loto maturi ɔɖuɖu, mma anɔ lobusi gu mapoamese, manɔgbadze gu madzimifɔ ne. 15Nnɛgbe ɔso i wũ anɔ ɔrɛtɛ gbaã sɔ loaɣere mi ma mpia i Roma ana Itɔ̃me Bielea nɛgbe ne.

Ɔle Gɔ I Itɔ̃me Bielea Nɛgbe Ba.

16Itɔ̃me Bielea nɛgbe iisɛ ikpɛ̃ me kunuarɛ alasɔ ne nɖe Ɣaa ɔle gɔ nsɛ ɔtã ɔturi biara gɔ lofɔ ɔɖe ɔna ngbã ne. Ma Yudase tɔtɔ gu mma loiɖe ma Yudase ana. 17Itɔ̃me Bielea nɛgbe sɛ iɖi ɔri gɔ iso i Ɣaa sɛ ɔnyɔ ɔturi sɔ ɔse bɔlɔlɔ ite. Ɔri sɛɛ gɔgbe ɔɖe ika ɔsegu i kafɔkaɖe itɔ̃me iso ita i karɔ̃kasɛkɔ̃ isɛ iabo kawirikɔ̃. Lɛ kumɛgɔ matsɛrɛ masɛ i Ɔko Sekelea ame sɔ, “Ngɔ nse bɔlɔlɔ to ɔ̃asɛ i kafɔkaɖe ame.”

Sikpã To Ɣaa I Ara Nyanyarĩa Ɔɖuɖu Ibara Iso.

18Ɣaa ɔɖi ɔ̃ sikpã kayi ɔbɔrɛgu i kato i ara wa lota aɣɛ wũ iso gu ɔtile ara wa nto atɛ̃ maturi ɔri sɔ maibatsue Ɣaa Itɔ̃me Bielea nɛgbe. 19Sikpã to wũ alasɔ maturi ɔɔnya Ɣaa kurabarara gɔ ɔ̃ mɔmɔ ɔbara sekelee. Ɣaa mɔmɔ ɔɖi ɔte ma kukaakɔ. 20Alasɔ ita i ɔwi gɔ ɔbara kayi ne, ɔ̃ ɔle gɔ nna katui gu ɔ̃ Ɣaa iɖe ɔɔɖi so ite i ara wa ɔɖuɖu ɔbara ɔpia i kayiiso ame. Ne ɔso ɔturi awune iisibawo ɔɣɛ sɔ ɔ̃ifɔ Ɣaa ɔɖe.

21Alasɔ atoa sɔ maturi ɣe Ɣaa ne, maisɛ mata wũ kuwarɛ gɔ lokotegu wũ lɛ Ɣaa, fiɛ maisɛ mapɛ wũ siba ana. Ɣɛɛ masɛ makɔlɛ so kato i ma adzuni ame mabara adzimira, idududu si ma iso. 22Masɛ manyɔ so sɔ makpa anɔ ɣɛɛ makpesera so madzimifɔ. 23Masɛ̃ sɔ maibasumu Ɣaa gɔ mpia ngbã ɔwi biara, mapia male ara mama wa loakpi. Masu ara lɛ maturi, ɣee kurodzai, ɣee mabɔi, ɣee ara wa nsɛ akpɛ̃ i karɔ̃ lɛ maɣɛ masu makpesera aɣɔ matã so.

24Ne ɔso ne, Ɣaa ɔnyua ma ɔtã sɔ mabara ɔnɔle ara wa loatã sɔ maapukutura so. Masɛ mabara anuarɛra i ma ndɛ̃. 25Manyuarã Ɣaa Itɔ̃me Bielea ku sila ire fiɛ mato masɔrɛ ara wa i Ɣaa ɔbara. Ɣɛɛ ne, Ɣaa ikote sɔ mafɛ̃ ara matã alasɔ ɔ̃ i ile gu ibu ɔkote itã ɔwi ɖaa. Si iba ngbɔ!

26Ara wagbe ɔso ne, Ɣaa ɔnyua maturi ɔtã sɔ mabara ara wa loakpɛ̃ ma kunuarɛ. Itã sɔ ma marɔ̃go to marɛgu so lɛ marɛrɛ̃ gu marɔ̃go awe. 27Ngbɔ ame ana i marɛrɛ̃ ana ɔnyua marɔ̃go masɛ mato mabara anuarɛra marɛgu ma marɛrɛ̃ laa lɛ ɔrã gu ɔre awe ne. Nnɛgbe ɔso ne, Ɣaa kutsue ikpadzɛ̃ nɛ loba ma iso ɔkotegu ma ngbã nyanyarĩa.

28Gɔ masɛ̃ sɔ maibasuã ara wa maɣe ɔso ne, Ɣaa ɔnyua ma ɔtã ɔtile ɔbo i ma adzuni ame. Masɛ mabara ara wa loikote sɔ maabara. 29Ɔtile ara wa masɛ mabara ɔɔfɔ ma ima. Wã awɛ̃ nɖe, wũ ɔnɔwɛ̃ saã ɔkpɛ, silalaa, ma anɔ sɛ arɛtɛ i maturi ara iso, ituriɖoe, kulu, mila gu manyii ndɛ̃ inina. Masɛ matsiri maturi, maɣɛ maturi iso ara. 30Masɛ maɣɛ maturi iso ara nyanyarĩa. Maɖe maturi ma loisɛ maɖɔɛ Ɣaa. Masɛ matia ma manyii, maɖi ma malaa matã, makɔlɛ so kato, manyɔnyɔ siri ɣɛtɛ dzɛ iso maaki maabara ara nyanyarĩa. Maisɛ mawarɛ ma maɣese. 31Maɖe maturi ma loiɣe ikpaki i isɛɛ gu ilalaa ndɛ̃. Maisɛ mamɔɛ̃ ma mɔmɔ itɔ̃me nɛ maɣɛ mala. Kuira iisɛ iɖo ma kayiri, fiɛ maisɛ manyɔ ɔturi nnya. 32Maɣe sɔ Ɣaa ɔtã bo mmara sɔ mma nsi ngbã mɛgbe igbã ne, ɔto ɔ̃akpadzɛ̃ ma kutsue, ɣɛɛ ne, maɣɛ teteree i ara nyanyarĩa wagbe ame. Iiɖe sɔ nnɛgbe kere, ɣɛɛ masɛ mawarɛ mma nsɛ mabara wã ana.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index