Μορφή αναζήτησης

1 Korin 3:12-13

12-13Ali sapos enen elpen nyukwu gol o silva o dudukabal utabal douk chatalubal nebebali utabal uli o lowas o wolul o alipi wichap umu nyulak atudak wilpat umu, ahabuk nyumnah Krais nutanamali ahi, echech atin ati echechin moul eke nyutoglu yopugunmu. Ali echech eke chutulin ali chudukemech umu enyen douk yopinyi waka yowenyi. Ali ahabuk nyumnah Krais nutanamali ahi, eke hunali nyih hunaki. Ehudak nyih eke hunu moul chunatimaguk elpech atin ati cheneken ulimu hichakomen umu huwolehenyumech. Ali echech chudukemech umu echechin moul douk yopinyi waka yowenyi. 14Elpech cheneken uli moul, enyen douk kobi ogwudak wilag echech chalog ulimu. Ali sapos enen elpen enyenyitu wilpat nyih kobi hunutu huwalutamu, enyen eke nyulau yopichi echudak umu enyenyin moul enyen yeneken uli.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index