Μορφή αναζήτησης

Aposel 20:4

4Piras ananinu nuganinu chohwalanamu Sopata uli douk nanamanu hanak. Anan douk nanaki wabul yeulibulmu Beria. Amudak anam chopuk heilanu. Amamich yeguh echudak. Aristakas nanu Sekandas. Amam biam douk hanaki wabul Tesalonaika. Ananu Gaias. Anan nanaki wabul yeulibulmu Debi. Ananu Timoti ali amudak anam biam hanaki enyudak provins Esia uli chopuk heilanu. Amam douk Trofimas nanu Tikikas.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index