Μορφή αναζήτησης

Luk 5:8-10

8-10Ali Saimon douk kipainyi yeul nonohwalu Pita uli nanu Jems uli Jon hanu amudak anam Saimon ananim umu, hatik oguhudak wolobaiguhwi yeguh amam hatukoguh uli ali amam hanubu loguh hwonechlukam ali elgeim. Ali Saimon natik namudak ali nabih noduk ohlubus halakatimu Jisas ali naklipanu nakli, “Diginyali, nyak nyutukemeik ali nyunak! Umu moneken, yek yenek enenyi enen yowenyi uli!”

Wakuli Jisas naklipanu nakli, “Saimon, nyak kobi elgeinyu. Umu moneken, douk nameitu aliga kwali, nyak eke nyupe nyulau elpech chunaki chugipech yek.” 11Ali amam hanubu hasanuk amamig botog hakih hogubukuk buknap, hatukemaguk chanatimaguk amamich echudak ali hanu Jisas hanak.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index