Μορφή αναζήτησης

الْأَعْمَالْ 10:38

38وْكَتْعَرْفُو كِيفَاشْ يَسُوعْ اللِّي مْنْ النَّاصِرَة، خْتَارُه اللَّهْ بْالرُّوحْ الْقُدُسْ وْالْقُوَّة، وْجَالْ فْكُلّْ مُوضْعْ كَيْدِيرْ الْخِيرْ وْكَيْشَافِي كُلّْ وَاحْدْ تْسَلّْطْ عْلِيهْ إِبْلِيسْ، عْلَاحْقَّاشْ اللَّهْ كَانْ مْعَاهْ.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index