Μορφή αναζήτησης

Génesis 5

Adanan wawanacapa

(1 Cr 1.1-4)

1Acaw Adanan wawanacapan listapajja: Cunapachatejj Diosajj jakeru usccäna ucapachajj jupar uñtasitwa uscüna. 2Chacha, warmi uscüna, ucatsti bendiciraquïnwa. Cuna urutejj Diosajj jakeru usccäna ucapachajj sänwa: “Jake” sasa.

3Adanasti pataca quimsa tuncani maranïnwa cunapachatejj wawapajj nascäna ucapachajja, uca wawapasti jupa quipcaquipunïnwa, Set sasaraquiw sutichäna. 4Ucjjarusti Adanajj quimsakallk pataca marampwa jacascäna, ucatsti yokall wawa, imill wawaw utjarapiraquïna, 5junturusti llätunc pataca quimsatuncani maranacaraquiw jacäna. Ucapacharaquiw jiwjjäna.

6Set chachasti pataca pheskani maraniraquïnwa, cunapachatejj Enós sat wawapajj nascän ucapachajja. 7Uca khepatsti Set chachajj quimsakallk pataca pakallkoni marampwa jacascäna, yokall wawani, imill wawaniraquïnwa. 8Uqhamasti Set chachajj llätunc pataca tunca payani maranacaw jacäna. Ucapachaw jiwjjaraquïna.

9Enosasti llätunc tunca maranïnwa cunapachatejj Cainán wawapajj nascän ucapachajja. 10Uca khepatsti Enosajj quimsakallk pataca tunca pheskan marampwa jacascäna, ucatsti yokall wawani, imill wawaniraquïnwa. 11Takpachasti llätunc pataca pheskan maraw jacaraquïna. Ucapachaw jiwjjaraquïna.

12Cainán chachasti pakallk tunc maranïnwa, cunapachatejj Mahalaleel wawapajj nascän ucapachajja. 13Uca khepatsti Cainanajj quimsakallk pataca pusi tunc marampwa jacascäna, ucatsti yokall wawani, imill wawanacaniraquïnwa. 14Junturusti llätunc pataca tuncani maranacaw jacäna. Ucapachaw jiwjjaraquïna.

15Mahalaleelasti sojjta tunc pheskan maranïnwa, cunapachatejj Jared sat wawapajj nascän ucapachajja. 16Uca khepatsti, Mahalaleelajj quimsakallk pataca quimsa tuncani marampwa jacascäna, ucatsti yokall wawanacani, imill wawanacaniraquïnwa. 17Uqhamasti quimsakallk pataca llätunc tunca pheskan maranacaw jacäna. Ucapachaw jiwjjaraquïna.

18Jaredasti pataca sojjta tunc payan maranïnwa, cunapachatejj Enoc wawapajj nascän ucqhajja. 19Uca khepatsti Jaredajj quimsakallk pataca marampwa jacascäna, ucatsti yokanacani, phuchanacaniraquïnwa. 20Uqhamasti llätunc pataca sojjta tunc payan maranacaw junturojj jacäna. Ucapachaw jiwjjaraquïna.

21Enoc chachasti sojjta tunc pheskan maranïnwa, cunapachatejj Matusalén wawapajj nascän ucapachajja. 22Enocasti Diosan munañaparjamapuniw sarnakäna. Matusalenan nacitapatsti, Enocajj quimsa pataca maranacampwa jacascäna, yokanacani, phuchanacani cuna. 23Junturusti quimsa pataca sojjta tunc pheskan maranacaw jacäna. 24Enocajj Diosan munañaparjam sarnakatapatjja, mä uruw chhaktjjäna, Diosaraquiw juparojj irpasjjatayna.

25Matusalenasti pataca quimsakallk tunc pakallkoni maranacanïnwa cunapachatejj Lamec wawapajj nascän ucapachajja. 26Uca khepatsti Matusalenajj pakallk pataca quimsakallk tunc payan marampwa jacascäna, yokanacani, phuchanacani cuna. 27Uqhamasti junturojj llätunc pataca sojjta tunc llätuncani maranacaw jacäna. Ucapachaw jiwjjaraquïna.

28Lamecasti pataca quimsakallk tunc payan maranïnwa cunapachatejj wawapajj nascän ucqhajja, 29uca wawaparusti Noé sasaw sutichäna, saraquïnwa: “Tatitu Diosaw aca orakerojj maldici, yapuchañasataquisti wali ch'ama tucuñasawa; ucampis aca wawaw samarayistani” sasa. 30Noen nacitapatsti, Lamecajj pheska pataca llätunc tunc pheskan maranacampwa jacascäna, yokanacani, phuchanacani cuna. 31Uqhamasti takpachajj pakallk pataca pakallk tunc pakallkoni maranacaw jacäna. Ucapachaw jiwjjaraquïna.

32Noesti pheska pataca maranacanëjjänwa cunapachatejj Sem, Cam, uqhamarac Jafet wawanacapajj nascän ucqhajja.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index