Μορφή αναζήτησης

Génesis 7

Uma juicio

1Uca khepatsti Diosajj Noerojj saraquïnwa: “Take jakenac taypinsti juma sapaquiw nayan munañajjarjamajj sarnaktajja. Uca laycu jichhajj familiamampi arcar mantjjam. 2K'oma animalanacatsti pakallko pareja kachun orkoni irpantaraquim, jan k'oma animalanacatsti mä parejaquiraqui kachuni orkoni irpantaraquïta. 3Take casta jamach'inacatsti pakallko parejanacaraqui irpantam, uqhamat take uca castanacajj aca oraken utjascañapataqui. 4Acat pakallko ururusti nayajj mä jach'a jallu puriyanï, ucasti pusi tunca urumpi, pusi tunca arumampiw jalluraquini. ¡Aca oraketsti take cunatejj jacqui, uqhamarac take cuntejj nayajj usccta take ucanacwa k'al tucjä!” sasa. 5Noesti, cunjämtejj Diosajj siscäna uqhamwa luräna.

6Cunapachatejj uma juiciojj aca orake chhaktaycän ucqhajj Noejj sojjta pataca maranïnwa. 7Noesti arcarojj mantjjaraquïnwa yokanacapampi, warmipampi, yojjch'anacapampi cuna, uma juiciot khespiñataqui. 8K'oma animalanaca, jan k'oma animalanaca, thoknaker animalanaca, orakenjam katatnaktir animalanacaw, 9Noempi chicajj arcaru mantapjjäna payat payata orkoni kachuni, cunjämtejj Diosajj siscatayna uqhamarjama.

10Pakallko uru phokhasjjepansti, jallojj walipuniw purintjjäna, oraksti chhaktayaraquïnwa. 11Payïri phajjsitsti, tunca pakallkon uruw sarakjjaraquïna. Noesti ucapachajj sojjta pataca maranïnwa. Uca quipca uruw mankhanquir jach'a kotan jalsunacapajj phalläna, alajjpachatsa jallojj walipuniw purinïna. 12Pusi tunca arumampi, pusi tunca urumpiraquiw aca orakjjarojj jallojj puriraquïna. 13Uca pachpa ururaquiw Noejj arcar mantjjäna, Sem, Cam, Jafet yokanacapampi, warmipampi, quimsa yojjch'apampi cuna. 14Jupanacampi chicasti take casta pampanquir animalanaca, uywasiñ animalanaca, orakenjam katatnaktir animalanaca, uqhamarac jamach'inacasa mantapjjäna. 15Take animalanacaw Noempi chicajj arcarojja mantapjjäna payat payata. 16Take casta animalanacatsti mä orkompi mä kachumpiw mantapjjäna, cunjämtejj Diosajj Noerojj siscatayna uqhama, ucatsti Tatitojj arcan puncupjja jist'antjjänwa.

17Jallusti pusi tunca uruw purïna. Umajj altöjjepansti arcajj tuytjjänwa oraketjja, ucatsti uma patanwa tuyuscäna. 18Umasti juc'ampiraquiw maqhatjjäna, arcasti uca patanwa tuyuscaraquïna. 19Umasti sintipuniw maqhatjjäna, jach'a alto kollunacsa k'alwa chhaktayjjaraquïna. 20Take jach'a kollunac chhaktayatatsa, umajj maqhatascaquïnwa uca kollunacatjja mä pakallko metrompjama. 21Uqhamaw jiwarapjjäna aca oraken take jakenacajja, jamach'inacasa, uywañ animalanacasa, pampanquir animalanacasa, orakenjam katatnaktir animalanacasa. 22Take cunatejj oraken utjcäna, jacapcäna, samsupcaraquïna ucanacasti takew jiwarapjjäna. 23Noempi, qhitinacatejj jupampi chica arcancapcän ucanacaquiw khespipjjäna, ucat ucsarusti k'ala tucjatänwa, jakesa, animalanacasa, jamach'inacasa, orakenjam katatnaktir animalanacasa. 24Orakerusti, umanacajj pataca pheska tuncan urunacaw chhaktayäna.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index