Μορφή αναζήτησης

PURWAKANING DADI 41:24

24Badihan gandume ane melah ituni laut amaha teken badihan gandume ane berag-berag ento. Ipiane ento suba tuturang gelahe teken parapradnyane dini, nanging tusing ada ane bisa ngartiang ipiane ento teken gelahe.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index