Μορφή αναζήτησης

CACAH JIWA 32:12

12Anake punika makasami keni ukumane punika, sajawining Dane Kaleb okan Dane Yepune, wong Kenase punika, miwah Dane Yosua okan Dane Nune, santukan sang kalih satia tuu ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index