Μορφή αναζήτησης

SAN JUAN 18:38

38To biro cʉ̃ ca ĩiro Pilato pea:

—¿Ñee to niiti, díámacʉ̃ maquẽ mʉ ca ĩirije? —cʉ̃re ĩi jãiñaupi Jesús're.

Jesús're cʉ̃ja ca jĩa dotirique

(Mt 27.15-31; Mc 15.6-20; Lc 23.13-25)

Jesús're o biro cʉ̃re ĩi jãiña yapano, judíos mena wedegʉ witi eawi ñucã Pilato. O biro ĩiwi:

—Anire jĩcã wãme ʉno peera ñañarije cʉ̃ ca tiiriquere yʉ bʉati.

U̶mʉreco pacʉ wederique

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index