Μορφή αναζήτησης

Luk 4:38

A Jisas ke Vatoke Tabirura Arahai kena Vahaghi

(Matiu 8:14-17; Mak 1:29-34)

38A Jisas ke taveti au kori vathe haidu me vano kori vathegna Saimon. Kori vathe iangeni a vungaogna vaivine a Saimon ke vahaghi me vuvughu puala na tonogna. Imarea kena kaea a Jisas eigna keda hathea.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index