Μορφή αναζήτησης

ST. MATTHEW 18:6

6Ki annŏk'ĭstsskĭm'skŭkiats'iuŏk tuks'kŭmi anniks'ĭsk inŭk'sipokaxk nitau'maitokixk, ŏkh'siu pikiak'iokotoki kĭn'attossaie, ki inets'ĭssi omŭk'sikĭmi.

ŎKHS' I TSĬN IK SĬN NI ST. MATTHEW OT SĬN AI PI.

This work is in the Public Domain due to copyright expiration. It was translated by Rev. John William Tims and published in 1890 by the British and Foreign Bible Society.

More Info | Version Index