Μορφή αναζήτησης

ULANGEN 5

Sepuluh Perentah Dibata

(Kel. 20:1-17)

1Ipepulung Musa kerina bangsa Israel, jenari nina man kalak e, “O bangsa Israel, begiken kerina undang-undang si kubereken man bandu i bas wari enda. Pelajarilah undang-undang e, janah jaga maka ola la iikutkenndu. 2Sanga i Deleng Sinai, ibahan TUHAN Dibatanta perpadanen 3labo ras nininta saja ngenca, tapi man banta pe si nggeluh denga genduari enda. 4Sanga i datas Deleng Sinai, ngerana TUHAN petala-tala ras kam i bas api nari. 5I bas paksa si e tedis aku kelang-kelang kam ras TUHAN nuriken kata TUHAN man bandu, erkiteken mbiar kam api e, janah la kam nggit ku das deleng e.

Nina TUHAN, 6‘Aku kap TUHAN Dibatandu si mulahi kam i Mesir nari, sanga kam jadi budak i jah.

7Ola sembah dibata-dibata si deban, seakatan Aku.

8Ola bahan man bandu gambar-gambaren kerna kai pe si lit i langit ntah i doni, ntah pe si i bas lau i teruh doni. 9Ola kam nembah erjimpuh man gana-gana, erkiteken Aku kap TUHAN Dibatandu si percimberu. Kuukum kalak si rate nembeh man bangKu, seh ku kesusurenna sundut si peteluken ras si peempatken. 10Tapi Kucidahken keleng ateKu man meribu-ribu kalak si erkeleng ate man bangKu ras si ngikutken undang-undangKu.

11Ola pake gelarKu ku tujun si jahat, sabap Aku, TUHAN Dibatandu, ngukum kalak si make gelarKu ku tujun si lepak.

12Perdiateken wari Sabat, maka ipebadiakenndu e; enda me perentahKu man bandu, Aku TUHAN Dibatandu. 13Enem wari banci idahikenndu dahinndu, 14tapi wari si pepituken e me wari pekesahken si iendesken man bangKu. E maka i bas wari si e, ise pe la banci erdahin, subuk kam, ntah anak-anakndu, subuk budak-budakndu ntah asuh-asuhenndu, subuk kalak tandang si ringan i negerindu. Budakndu pe arus pekesahken bali ras kam. 15Ingetlah maka kam pe nai budak nge i Mesir, janah Aku kap, TUHAN Dibatandu si mbebasken kam alu kuasa gegehku si mbelin. Em sabapna maka Aku, TUHAN Dibatandu merentahken kam mperdiateken wari Sabat.

16Hamati nandendu ras bapandu; enda me perentahKu, TUHAN Dibatandu, gelah mejuah-juah, janah cawir metua kam i bas negeri si Kubereken man bandu e.

17Ola munuh.

18Ola erlua-lua.

19Ola nangko.

20Ola ise pe iadukenndu alu pengadun si la tuhu.

21Ola mengga atendu ndehara kalak; ola mengga atendu rumahna, tanehna, budakna, lembuna, keledena, ntah kai pe sikerajangenna.’

22Enda me perentah-perentah TUHAN, si iberekenNa man bandu sanga kam pulung i deleng e. Sanga Ia ngerana i bas api ras embun si mekapal nari alu sora si dem kuasa, iberekenNa perentah-perentah enda janah lanai lit perentah si deban. Kenca bage maka isuratkenNa perentah-perentah e i bas dua papan batu, e maka iberekenNa man bangku.”

Mbiar bangsa Israel

(Kel. 20:18-21)

23“Sanga gara api i belang-belang deleng e, janah ibegindu sora e i bas gelap nari, reh peminpin ras pengulu-pengulu i bas tep-tep sukundu nari ndahi aku, 24nina, ‘ TUHAN Dibatanta encidahken man kami kuasa kemulianNa, sanga ibegi kami Ia ngerana i bas api nari. Sendah enggo idah kami maka banci kepe kalak tetap nggeluh, amin pe Dibata enggo ngerana man bana. 25Tapi man kade kami ndarami dalan mate? Api si gurlah e banci pagi ngkernepken kami. Pasti kami mate, adi ibegi kami ka TUHAN Dibatanta ngerana. 26Pernah kin lit jelma nggeluh kenca ibegina Dibata ngerana i bas api nari? 27To lah mulihken, Musa, begiken asa kai si ikataken TUHAN Dibatanta. Kenca bage reh ka kam ku jenda, turiken man kami kai nina man bandu, maka ibegiken kami ras ikutken kami.’

28Kenca ibegi TUHAN kai nindu nina man bangku, ‘Enggo Kubegi kai si ikataken bangsa e, janah payo nge kai si ikatakenna e. 29Merandal kal e adi bagelah lalap perukurenna. Merandal kal adi tetap ihamatina Aku, janah adi iikutkenna kerina perentahKu, mejuah-juah ia ras sinursurna seh asa lalap. 30To, suruh ia mulih ku kemahna.

31Tapi kam, o Musa, tading kam lebe i jenda ras Aku, maka Kubereken man bandu kerina undang-undangKu, ras perentahKu. Ajarken lah e man bangsa e, maka iikutkenna undang-undang e i bas negeri si Kubereken man bana.’

32Jaga dage, o bangsa Israel, maka tetap iikutkenndu kerina si enggo iperentahken TUHAN Dibatandu man bandu. Ola sada pe ilanggarndu undang-undangNa. 33Ikutkenlah kerina maka kam mejuah-juah, maka kam tetap nggeluh i taneh si nandangi iinganindu.”

Pustaka Si Badia

Pustaka Si Badia, Today's Batak Karo Version © 2003, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index