Μορφή αναζήτησης

KELUAREN 4

Ibereken Dibata man Musa kengasupen erbahan tanda kuasa si mbelin

1Erjabap Musa man TUHAN nina, “Tapi kuga adi bangsa Israel la tek man bangku janah la ibegikenna kai si kukataken? Kai arus kubahan adi ikatakenna maka labo pernah icidahkenNdu diriNdu man bangku?”

2E maka isungkun TUHAN ia nina, “Kai si cikepndu ena?”

“Ciken,” nina Musa erjabap.

3Nina TUHAN, “Benterken ku taneh!” Kenca ibenterken Musa ciken ndai, minter salih jadi nipe, e maka lompat Musa. 4Jenari nina TUHAN man Musa, “Dadaken tanndu, tangkap ikurna!” Itangkap Musa ikur nipe ndai, minter salih jadi ciken. 5Nina TUHAN, “Bahanlah bagenda jadi sada bukti man bangsa Israel maka TUHAN, Dibata nini-ninina, Dibata Abraham, Isak ras Jakup enggo encidahken bana man bandu.”

6Tole nina ka TUHAN man Musa, “Tamaken tanndu ku bas tenten bajundu!” Ibahan Musa bage; jenari kenca ipedaratna, enggo kena penakit kulit tanna ndai, rupana mbentar bagi kapas. 7Jenari nina TUHAN, “Ulihi ka tamaken tanndu ku bas tenten bajundu.” Ibahan Musa bage, janah sekali enda kenca ipedaratna, enggo sehat mulihken tanna ndai bali ras dagingna si deban. 8Nina TUHAN, “Adi la ia tek man bandu ntah pe la ia tek arah tanda kuasa si pemena ndai, tentu arah tanda kuasa si peduaken e tek me ia pagi. 9Adi kune arah tanda kuasa si dua e pe ia langa denga tek man bandu, janah adi la ia nggit megiken kai si ikatakenndu, buatlah lau i bas Lau Nil nari, jenari amburken ku taneh. Minter pagi salih lau e jadi dareh.”

10Tapi nina Musa, “Lang, TUHAN, ola kal suruh Kam aku. Aku labo kalak si beluh ngerana, nai pe lang, genduari kenca Kam ngerana ras aku pe lang, sabap mberat babahku, mberat dilahku.”

11Nina TUHAN man bana, “Ise kin si mereken babah man manusia? Ise erbahanca ia la beluh ngerana ntah pasek? Ise merekenca man bana pengidah ntah erbahanca ia pentang? Ma Aku, TUHAN? 12E maka laweslah! Kusampati kam pagi ngerana, janah Aku pagi ngajarisa kai si man katankenndu.”

13Tapi erjabap Musa nina, “Lang TUHAN, mindo kal aku gelah isuruhNdu kalak si deban.”

14I je merawa kal TUHAN man Musa nina, “Ma lit kin seninandu Harun, kalak Lewi? Kueteh maka ia beluh ngerana, maka enggo itehndu, genduari ia sangana reh ngalo-ngalo kam janah meriah kal ukurna ngidah kam. 15Banci kam ngerana ras ia janah turiken man bana kai si man katanken. Kusampati kam pagi duana i bas ngerana, janah Aku pagi ngatakenca kai si man bahanenndu. 16Ia pagi jadi si ngeranandu man bangsa e i bas gelarndu. E maka kam pagi bagi Dibata, nuriken man bana kai si man katanken. 17Babalah ciken enda, sabap alu e pagi ibahanndu melala tanda kuasa.”

Musa mulih ku Mesir

18Kenca bage mulih Musa ndahi mamana, Jetero, janah nina man bana, “Kuarap maka iberendu aku mulih ndahi kade-kadengku i negeri Mesir, ngenehenca ntah nggeluh denga maun ia.” Jetero pe setuju, e maka nina, “Mejuah-juah kam i bas perdalanen.”

19Sanga Musa i taneh Midian denga nina TUHAN man bana, “Mulihlah ku negeri Mesir sabap kerina kalak si munuh kam atena enggo mate.” 20Jenari idilo Musa ndeharana ras anak-anakna, itamakenna ku das gurung kelede si maba ia, e maka ras ia berkat ku Mesir janahna maba ciken si isuruh Dibata.

21Tole nina TUHAN man Musa, “Genduari erkiteken berkat me kam ku negeri Mesir, Kupersingeti man bandu gelah ibahanndu kerina tanda kuasa e i lebe-lebe raja, sabap enggo Kubereken bandu kuasa erbahan si e kerina. 22Jenari arus ikatakenndu man raja Mesir maka Aku, TUHAN, ngataken, ‘Israel e me kap anakKu sintua.’ 23Erkiteken si e Kukataken man bandu, ‘Pelepaslah anakKu lawes, gelah banci Aku isembahna, tapi adi itulakndu Aku, ateKu munuh anakndu sintua.’ ”

24I bas perdalanen ku Mesir, i bas sada ingan erberngi, ijumpai TUHAN Musa janah ibunuhna atena ia. 25-26Minter ibuat Sipora sada batu si ntelap, isunatkenna anakna, jenari ikuitna alu jukutna ndai nahe Musa, e maka Musa la surung ibunuh TUHAN. Erkite-kiteken peraturen sunat e ikatakenna man Musa nina, “Si tuhuna kam kap perbulangen dareh man bangku.”

27Tupung si e enggo ikataken TUHAN man Harun nina, “Laweslah ku gurun pasir njumpai Musa.” E maka lawes ia njumpai deleng si badia; jenari kenca ia jumpa minter iemana Musa. 28Ituriken Musa man Harun kerina si enggo ikataken TUHAN asum isuruhna ia mulih ku Mesir, kerna tanda kuasa sinisuruh TUHAN ia erbahanca pe iturikenna man bana. 29Kenca e lawes me Musa ras Harun ku Mesir janah ipepulungna kerina peminpin-peminpin bangsa Israel. 30Ituriken Harun man bana kerina si enggo ikataken TUHAN man Musa, janah kenca bage ibahan Musa kerina tanda kuasa i lebe-lebe bangsa e. 31Tek ia minter kerina janah kenca ibegina maka TUHAN enggo ndahi ia ras enggo ngidah pe kuga kiniseran bangsa e, minter mungkuk ia kerina ersembah.

Pustaka Si Badia

Pustaka Si Badia, Today's Batak Karo Version © 2003, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index