Μορφή αναζήτησης

KALATE METATAʼA 30

Bibuma bi *aban e zañe Léa, Rachél a nnôme wop

(1 S 1:20; Met 28:3; 49:13-26; Sam 128:3)

1Eyoñe Rachél a nga yene na a nji biaé Yakob *bon, a nga bo monyañ éviele, Rachél a nga jô Yakob na: Vaʼa ma *bon, nalé momo, wôna ma ye wu! 2Ane ayaa Yakob e nga yôñe Rachél nyô, nye na: Ye me ne éjiane Zambe nyô a bo wo na ô bo teke biaé? 3Rachél nye na: Bila, mbo ésaé minga wome nyô, kele be nye, nalé a ye biaé meboñe mame yôp, ndembene ma fe ma ye bi bone be nye. 4A nga ve nye mbo ésaé minga wé Bila a bo minga wé, Yakob a nga lañe Bila melu 5a a nga nyoñ abum a biaé Yakob monafam. 6Rachél a nga jô na: Zambe a tyiʼiya ma ajô, a wôʼôya fe tyiñe jam, a a veya ma monafam. Ajô te a nga yôlé nye jôé na Dañ. 7Bila, mbo ésaé minga Rachél, a nga beta nyoñ abum a biaé Yakob monafame baa. 8Rachél nye na: Me nga juan e fefele Zambe, me wosaʼane mojañe wom a me dañeya. A nga yôlé nye jôé na Néftali.

9Eyoñe Léa a yeneya na a nji fe beta biaé a nga nyoñe mbo ésaé minga wé Zilpa a ve nye Yakob a bo minga wé; 10Zilpa, mbo ésaé minga Léa, a nga biaé Yakob monafam. 11Léa nye na: Mvom é soya! A a nga yôlé nye jôé na: Gad. 12Zilpa, mbo ésaé minga Léa, a nga beta biaé Yakob monafame baa; 13Léa nye na: Me buʼu mevak a jé! Yaa, bengo be binga ba ye jô me na me ne mevak. A a nga yôlé nye jôé na: Azér.

14Ruben a nga ke fé melu ba kôane fôn a koone bibuma bi nyeʼan ba loone mañdragor e mefup. A nga soo bie nyia wé Léa. Ane Rachél a nga jô Léa na: Ma yeʼelane wo na: Vaʼa ma bibuma nyô mon a te soo bie. 15Rachél a nga yalane na: Ye e ne mone jame na ô nyoñeya ma nnôm, asu ya na ô nyoñe fe ma bibuma bi mone wom? Rachél nye na: Mvoʼé! A ye bômbô a wo alu di mvole bibuma bi nyô mon. 16Mamengôʼé, mbôlô Yakob a mbe a soʼo mefup, Léa a nga ke tôbane nye a jô na: E nne wo ye zu be ma den, amu na, asu ya bi wo, ma te ve bibuma bi mone wom ane tañ. Baa nye be nga jôʼôbô alu te. 17Zambe a nga yalane meyeʼelane Léa, nye ve nyoñ abum. A nga biaé Yakob e monafame tane. 18Léa nye na: Zambe a veya ma maʼane mam, e ma me nga ve nnôme wome mbo ésaé minga wom, a a nga yôlé nye jôé na: Isakar. 19Léa a nga beta nyoñ abum a biaé Yakob e monafame saman. 20Léa nye na: Zambe a veya ma mbamba mvaka; éyoñe ji nnôme wom a ye tabe be ma amu me biaya nye bobefame besaman. A nga yôlé nye jôé na Zabuloñ. 21Mvus éte a nga biaé monaminga, nyô a nga yôlé na: Dina.

22Zambe a nga simesane Rachél a nga yalane nye meyeʼelane mé a kui nye abum abiaé. 23A nga nyoñ abum a biaé monafam. Nye na: Zambe a vaaya ôsone viam. 24A nga yôlé nye jôé na: Yôsep, a jôʼô na: Nti a kôʼôlaʼane ma monafame mfe!

Mbame biyeme Yakob

(Met 31:1-12; 38-41; Dt 28:11)

25Eyoñe Rachél a biaya Yôsep, Yakob a nga jô Laban na: Jôkéʼé ma me ke, asu ya na me ke jale dam, e si jam. 26Keʼe ma e binga bam me nga saane wo be, a ma ye ke; amu womiene wo yem bisaé me nga bo wo. 27Laban a nga jô nye na: Ma kômbô bi mvame jôé. Ma wôʼôtan asoé été na Nti a botaneya ma amu wo; 28tote ma maʼane môé, a ma ye ve wo me. 29Yakob a nga jô nye na: Womiene wo yem avale me nga saane wo, a avale mbame biyeme wôé ô ntoo amu ma; 30amu na mon abim ô nga bili te naa me so a maneya kôʼôlan, a Nti a botaneya wo ataté éyoñ me nga telé abo be wo. Eyoñe ji, éyoñ évé ma ye fe saé asu *nda bôte jam? 31Laban a nga jô na: Ma yiane wo ve jé? Yakob a nga yalane na: Woo ye ke ma ve jôm. Nge wo kañese bo jam ma zu jô wo, ma ye beta baʼale mbame bone biyeme wôé a ma ye ve wô bidi. 32Den ma ye lôt e mbame bone biyeme wôé ôse été. Teléʼé e fefel, mone ntômba ase a ne metone nyôl a beʼe fe ndem, nalé fe mone ntômba ase ékôbe nyôle jé ja dañe faé, avale da e mintômba été, nalé fe e bikela été, éyem ése é beʼe ndem a é bili meton, maʼane mame le. 33Zôsôô wom a ye yalane ma a akiti, éyoñe wo ye zu yene maʼane mam; éyem ése ja ye bo te metone nyôl nge beʼe ndem e bikela été, nge teke faé abui e bone mintômba été, ja ye bo wup mfaʼa wom. 34Laban a nga jô na: Mvoʼé! E boʼok ane wo te jô. 35Môse te ôbien a nga vaa beyôm bikela be beʼe meton a ndem, beyale bikela bese be beʼe meton a ndem, ba bese be nga beʼe éfumulu abat, éyem ése é mbe é faék nyôl e mintômba été. A nga kee bie e mo me bobefame bé. 36Wôna a nga futi nté dulu melu melaa e zañe jé a Yakob, nyô a mbe a vaʼa *mebukaʼa me mbame bone biyem bi Laban bidi.

37Yakob a nga nyoñe nyumi bone mintume bilé mevale melaa: Peplié, amañdié a platan, a kele a soé be bikôp, mefôla ma bifumulu, ma mevok me liʼi a bikôp bise, a kômbôʼô dañe liti e mevôme me mbe bifumulu. 38A nga bôôé bone mintum a nga mane soé e mimbek été, e mevôme ba sôé mendime na mbame bone biyem ô nyu mendim, e biyem bi mbe bi yamek yat bia zu nyu mendim. 39Biyem bi mbe bi yamek e fefele nyumi bone mintum bi nga biaé *bon be beʼe meton, mebat a mendem. 40Yakob a mbe a kandéʼé bone mintômba, a a mbe a teléʼé biyem e jôm é mbe é bili meton a jôm ése é mbe é faék abui yate biyeme bi Laban. Ajô te a nga bo na émien a bi mimbame biyem, nkandan a mi mi Laban. 41Biyoñe bise biyem bi mbe bi yamek bi too biwôlô, Yakob a mbe a bôʼé mintum e mimbek été, biyeme bibien bi lôô, ndembene bi yam e fefele mintum. 42Eyoñe biyem bi ne minkôt bia yam, a mbe teke bôé mintum; ajô te minkôte biyem mi mbe asu Laban, a biwôlô asu Yakob. 43Yakob a nga dañe dañe bo kum; a nga bi mimbame mi bone biyem abui abui, bebo bisaé be ne binga a ba be ne befam, bekamel a bijakas.

Bible en langue Bulu

© LʼAlliance Biblique du Cameroun, 2007

More Info | Version Index