Μορφή αναζήτησης

KALATE METATAʼA 31

Yakob a ke Kanaan

(Met 30:25-43; 32:10-13)

1Yakob a nga wôk *minkobô mi bone be Laban be jôʼô na: Yakob a maneya nyoñe biôme bise bi mbe biôme bi ésaa wongan e mbie bi volôya nye na a bi akume dina ése. 2Yakob a nga yene na asu Laban e nji beta bo ane e mbe ôsusua. 3Eyoñe te Nti a nga jô Yakob na: Bulaʼan e si beésoo, e sii abialé dôé a me ne a wo. 4Yakob a nga loone Rachél a Léa be mbe mefup fefele mbame bone biyeme wé. 5A nga jô be na: Ma yene na asu ésoo wônan e nji beta bo mfaʼa wom aval e mbe ôsusua. Ve Zambe ésaa wom a nga too be ma. 6Miabebien mia yeme na me nga saane ésoo wônan a ngule jam ése. 7Ve ésoo wônan a nga belane ma a mvôl a ntyendane maʼane mam biyoñ awôm. Ve Zambe a nji ke kañese na a bo ma *abé. 8Nge a jô na: Biyem bi bili meton bia ye bo maʼane môé, biyeme bise bi mbe ve biaé *bon be beʼe meton, a nge a jô na: Biyem bi ne mintene nyôl bia ye bo maʼane môé, biyeme bise bi nga biaé *bon be too mintene nyôl. 9Zambe a nga wôlé ésoo mbame biyeme wé a ve ma wô.

10Biyoñe biyeme bia yam, me nga bete mis a yene biyeyeme na beyôm ba yame beyal be mbe minten, meton a mebate nyôl. 11Engele Nti a nga jô ma e biyeyeme na: A Yakob! Me nga yalane na: Ma nyô! 12A nga jô na: Beteʼe mis a fombôʼô: Beyôme bese ba yame beyal be ne minten, meton a mebate nyôl; amu me yeneya jam ese Laban a boya wo. 13Me ne Zambe ya Bétél, e vôm ô nga woʼo tetele akoʼo mbon, e vôm ô nga tiñeti ma *atiñ. Eyoñe ji kôlôʼô si ô ne nyô a bulan e si ô nga bialé.

14Rachél a Léa be nga yalane nye na: Ye bi ngenane bi bili ngap a élik e ndaa ésaa wongan? 15Ye bi nji bo mfaʼa wé, éyoñe ji, ane beyeñ, mbôlô a kuaneya bia, a diya fe nsuba wongan? 16Akum ese Zambe a nga wôlé ésaa wongan da bulane be bia a bone bangan. Boʼo jam ese Zambe a jôya wo éyoñe ji.

17Yakob a nga kôlô si a bo na bone bé a binga bé be dañe bekamel yôp. 18A kee mbame biyeme wé ôse a akum ese a nga bi. Mbame biyem a nga bo na a bi e Padañ-Aram. Ane a nga ke bʼésaa wé Izak e Kanaan. 19Laban a nga ke tyeñe mbame bone biyeme wé. Rachél a nga wube azezambe ésaa wé; 20ve Yakob a nga duʼu Laban mon Aramééñ, ntuban a nga tup teke yaʼane nye. 21A nga tup a e biôme bise bi mbe émbié; a nga kôlô si, a dañ ôsôé a ke mfaʼa minkôle ya Galad.

Laban a tôñe Yakob

(Yb 33:14-17; Sam 105:13-15; 124; Met 26:26-31)

22E môse lale, be nga kate Labane na Yakob a tubeya. 23Ane a nga nyoñe bobenyañ e nsamba wé, a nga tôñe nye tañe môse mi dulu zamgbwa a a nga koone nye e minkôle ya Galad. 24Ve Zambe a nga zu be Laban, mon Aramééñ e biyeyem alu, a jô nye na: Tabeʼe ntyel ya jô Yakob jame si jame ka.

25Ane ñhe Laban a nga koone Yakob. Yakob a nga lame *nda éndelé jé e nkôle yôp; Labane fe a nga lam énjé, a bobenyañe bé, e nkôle Galad yôp. 26Laban a nga jô Yakob na: O nga bo aya? Amu jé ô nga duʼu ma, a amu jé ô nga kee bengo bam ane mimbôʼô bita? 27Amu jé ô nga tub asoé, ô nga duʼu ma a ô nga bo teke taté kate ma? Me nga ye suu wo ô ke mevak été a a bia ngom a mvet. 28O nji ke ve ma afôla ya wubane bobefame bam a bobebinga bam! Eyoñe ji ô maneya wulu ane môt a ne teke fek. 29Me bili nguleya bo mia abé; ve e Zambe ésoo a nga jô ma a angôʼé na: Tabeʼe ntyele ya jô Yakob jame si jame ka! 30Mbôlô ñhe ô nga ke meke meke éyoñe ji, amu valé ô ntoo ôjejaʼa ya bulane jal ésoo, amu jé wo te wube ma bezambe bam?

31Yakob a nga yalane Labane na: Me nga ko woñ, ôsimesan ô too me na ndôʼôtô na ô ne wube ma bengo bôé. 32Ve nyô wo ye koone nye a bili wo bezambe bôé, a ye lik ényiñe jé valé! Fasek e jôm ése é ne énjôé e *nda jam a nyoñe je. Yakob a mbe teke yeme na Rachél a nga wube be.

33Laban a nga nyiin e *nda éndelé Léa, e *nda éndelé bebo bisaé be binga bebaé, teke koone jôm. A nga kôlô *nda éndelé Léa a nyiin e nyô Rachél. 34Rachél a nga nyoñe azezambe a futi be éto kamel si a tabe été yôp. Laban a nga jeñ e *nda éndelé ése été, teke yene jôm. a 35A nga jô ésaa wé na: Esaa wom a boʼo teke wôʼô ôlun, nge me se nguleya tebe tetele asu dôé, amu jam e wôʼô kui be binga e ne be ma. A nga jeñ, teke yen azezambe.

36Ane ayaa Yakob e nga yôñ, a a nga jeñe Laban ntañete. A nga nyoñe nkobô a jô na: Mbia jame wom a ne jé, *abé dam e ne jé, ane wo tôñe ma a abime mbôlane zoñe nleme di? 37Eyoñ ô maneya vune biôme biame bise, jé wo te koone je ya biôme bise ya *nda jôé? Litiʼi ma je va ôsu bobejañ bam a émbôé, be bo betyiʼi mejô e zañe bia bebaé. 38Tame yene mimbu mewôm mebaé me nga lôte be wo; beyale mintômba bôé a beyale bikela bôé teke mvas abum, a me nji ke di beyôme mintômba ya mbame biyeme wôé. 39Me nji soo wo mbilize éyem; ajô yʼété e mbe e fombôʼô ma. O mbe ô siliʼi ma tañe ya jôm be nga wup ma a amôs, nge ji be nga wube ma a alu. 40Me mbe valé, ayôñ e dikiʼi ma a amôs, nalé fe afep a alu, teke ôyo dis. 41Nalé a bo ma mimbu mewôm mebaé me nga lôt e *nda jôé; me nga saane wo mimbu awôm a minyin asu ya luʼu bengone bôé bebaé, a mimbu misaman asu mbame bone biyeme bôé, a ô nga tyendé maʼane mam biyoñ awôm. 42Nge Zambe, ésaa wom, e Zambe Abraham, e Nyô a mbe a boʼo na ésaa wom Izak a fôʼôban, a nji ye bo ma ngam, ô nga ye suu ma éyoñe ji na me bulane mo minsoé. Zambe a nga yen ôsame wom a njuʼu ya mo mam, a a nga liti zôsôôô wé angôʼé.

43Laban a nga yalan a jô Yakob na: Bengone bana be ne émbam, bendômane ba be ne émbam, mbame biyeme wu ô ne éñwom, a jôm ése ô lôô é ne énjam; a jé me ne nguleya bo den asu bengone bam a asu *bon be maneya biaé? 44Eyoñe ji zaʼak, bia wo mboʼok élat, a ngaa a boʼok e zañe jôé a ma! 45Yakob a nga nyoñ akok a telé de ndem.

46Yakob a nga jô bobenyañe béé na: Tokaʼane *mekok. Be nga nyoñe *mekok a bo me avis; a be nga di valé avise mekoʼo yôp. 47Laban a nga yôlé de na Yegar-Sahaduta a Yakob ke na: Galéd. 48Yakob a nga jô na: Avise mekoʼo di e ne den, ngaa e zañe jôé a ma! Ajô te be nga yôlé avise mekoʼo te na Galéd. b Galéd nkobô ébre, atinane e ne avale da: avis e ne ngaa. 49Ba loone fe de na: Mispa amu Laban a nga jô na: Nti a fombôʼô wo a ma, éyoñe bia ye bo te fe yenan wua a nyô mbok. 50Nge wo tibili bengo bam a nge wo luʼu binga befe, bia ye bo teke bi ajô a môt, tabeʼe de ntyel, Zambe e Nye a ye bo ngaa e zañe jôé a ma. 51Laban a nga jô Yakob na: Yenek avise mekoʼo di, a yenek e ndeme nyô me teléya je e zañe jôé a ma. 52Avise mekoʼo di e ne ngaa a ndeme nyô é ne ngaa na ma ye bo te nnemban avise mekoʼo di e zene jôé wo ke, a na wo ye bo te nnemban avise mekoʼo di a ndeme nyô e zene ma ke asu ya bo *abé. 53E Zambe Abraham a Nakor, e Zambe bʼésaa bap, a boʼo *ntyiʼi mejô e zañe jangan. Yakob a nga kane ngana a jôé Nyô a mbe a boʼo ésaa wé Izak na a fôʼôban.

54Yakob a nga ve étyiʼa e nkôle yôp a a nga loone bobenyañe bé na be di; be nga di a lôt alu e nkôle yôp.

Bible en langue Bulu

© LʼAlliance Biblique du Cameroun, 2007

More Info | Version Index