Μορφή αναζήτησης

LEVITIK 20

Mbia mimboon mia dutu awu

(Dt 17:2-7; Lv 18; Dt 27:16, 20-23; 2 Ko 6:15-7:1)

1Ane Nti a nga kobô Môze a jô na: 2Wo ye jô bone bʼIsraél na: Môte ya bone bʼIsraél nge mintabe mi too Israél a ye ve môte ya mvoñe jé be *zambe Molok a ye foʼo wôéban: bôte ya si jé ba ye lume nye *mekok. 3Amu ma fe ma ye telé môt ate asu dam ngame yat a ma ye vaa nye ayoñ Israél été amu a nga ve Molok wua ya bone bé mfaʼa ya ve vôme wom a nʼétyi mvin a ndamane fe jôé dam e nʼétyi. 4Nge bôte be too si éte ba viane dime mis mfaʼa môte a ve Molok wua ya bone bé a bo te wôé nye, 5mamien ma ye telé asu dam e ngame môt ate yat a *nda bôte jé, a vaa nye Israél été ba be ba bese ba kañe Molok avalʼane émien.

6Nge môt a ke yene bebiʼi bekôn nge bekobô mame ya melu ôsu a kañe bengunemelan ba be be, ma ye telé asu dam e ngame môt ate yat a vaa nye bôte bé été. 7Mia ye telé miabebien étyi a mia ye bo étyi amu me ne Nti e Zambe wônan. 8Mia ye baʼale metiñe mam a bo me: ma me ne Nti a nga tobe mia na mi bo ayoñ e nʼétyi.

9Môt a yoʼé ésaa nge nyia a ye wôéban; amu a nga yoʼé ésaa nge nyia, a ye beʼe mekua ya awu dé émien.

10Nge môt a bo *mejian a minga a ne nluʼan, nge bo *mejian a nga môt baa nye be too, fam ba minga *mejian ba ye wôéban. 11Nge fam ja jôʼôbô nga ésaa a yene soé ésaa amu mboone te, fam éte a minga ate ba ye wôéban: metyi mab ma ye bulan e be bebien. a 12Nge fam ja jôʼôbô mbome wé, bebaane ba ye wôéban amu be boya mfulʼénoñ a nji yian. Metyi mab ma ye bulan e be bebien. 13Nge fam ja jôʼôbô fame fok ane ba jôʼôbô minga, bebaane be boya jam e nʼangôndô; ba ye wôéban a metyi mab ma ye bulan e be bebien. 14Nge fam ja luʼu ngon a nyia ngon bebaane: mbia jame le: ba ye diʼi be belale e nduan, nalé mbia jam ate a ye bo te tabe ézezañe jenan. 15Nge fam ja jôʼôbô tit, ja ye wôéban, tite fe ja ye wôéban. 16Nge minga a subu tite bebé a jôʼôbô je, ba ye wôé minga a tit; ba ye wôéban bebaane a metyi mab ma ye bulan e be bebien.

17Nge fam ja nyoñe kale jé ngon ésaa nge ngone nyia, a yene je soé a je ke é yene soé jé, jam ôsone le; ba ye nyoñe meleb e bôte bab be lôô: amu môt ate a nga yene soé kale jé, a ye beʼe adite mbeʼe ya mekua mé émien. 18Nge fam ja jôʼôbô minga a yene ngon a kuli soé jé, nge fam éte ja liti metyi ma kui minga ate éngengeñ, a minga ate a yene metyi, bebaane ba ye vas e zañe bôte bap. 19Wo ye bo te yene soé monyañe nyua nge soé ésoñgo: amu wo telé môte mia nye mi ne abialé soé. Bôte ba bo nalé ba ye beʼe adite mbeʼe ya mbia mboone wop. 20Nge môt a luʼu nga ndômenyañ, a kuliya soé ndômenyañ atan; bebaane ba ye beʼe adite mbeʼe ya *abé dap: ba ye wu teke *bon. 21Nge fam ja luʼu nga monyañ, nalé a ne mvin; a kuliya soé monyañ atan: ba ye bo teke *bon.

22Ajô te mia ye baʼale metiñe mam mese a minjôane miam a bo bie, éyoñe te si, e vôme ma kee mia na mi tabe, ja ye bo te yô mia. 23Mia ye bo te tôñe mimboon mi mame ya *meyoñ ma ye titan ôsu vienan; amu be nga bo mam mete mese nde me nga vini me. 24Me nga jô mia na: Mia ye nyoñe si jab a ma ye ve mia je: si menyañ a wôé bia len: ma me ne Nti, e Zambe wônan, ma me nga kandé mia a *meyoñ mevok. 25Mia ye ve nkandan e zañe betit be ne *mfuban a ba be ne te *mfuban, e zañe anon e ne te *mfuban a di e ne *mfuban, nalé mia ye bo te bo bôte benan be yené mvin amu betit, anon a jôm ése ja woñe si, mbie me nga tyili mia na bi ne mvin. 26Mia ye bo étyi asu dam, amu ma Nti, me nʼétyi; me nga kandé mia a *meyoñ mevoʼo na mi bo vʼémbam.

27Nge fam nge minga be bili fulu ya biʼi bekôn é too be be, nge nyô ya yene mame ya melu ôsu, ba ye wôéban; ba ye lume be *mekok a metyi mab ma ye bulane be bebien.

Bible en langue Bulu

© LʼAlliance Biblique du Cameroun, 2007

More Info | Version Index