Μορφή αναζήτησης

NLAÑANE BÔT 8

Nkômane be lambe

(Nk 27:20-21; Yo 8:12)

1Ane Nti a nga kobô Môze na: 2Kobôʼô Aron a jô nye na: Éyoñ wo ye bo ô bokéʼé belambe, zamgbwa ba yiane ve éfufub ôsu yʼébi bifufup. 3Aron a nga bo nalé a telé belambe ôsu ébi bifufub avale Nti a nga bendé Môze. 4Ebi bifufup é mbe mboon avale di: afibe or ataté tin a kui mesam foʼo ve or a ne mbiban; be nga bo ébi bifufup be tôñe éveʼela Nti a nga ve Môze.

Ntelan bone be Lévi bito

(Nlb 3:5-51; Lv 8; 1 Minkte 23:24-32)

5Nti a nga kobô Môze na: 6Nyoñe bone be Lévi ézezañe bone bʼIsraél a tune be. 7Mame ya ntunane wop ma ye boban avale di: wo ye miame be mendime me ntunan e nyôl, amané ya valé ba ye tyeñe mimvote ya nyôl ése a sôbe mengômesane map: ba ye bo ntunan éyoñ éte. 8Ba ye nyoñe nnôme nyak, avut mfuʼan a mbon; womien wo ye nyoñe nnôme nyaʼa mfe asu metunaʼa me *njaman abé. 9Bone be Lévi ba ye zu bebé e *nda éndelé bendôbaʼane, a wo ye sulane bôte bese yʼIsraél. 10Bone be Lévi ba ye zu bebé ôsu Nti a bone bʼIsraél ba ye beté be mo. 11Aron a ye bo jam da liti mveane bone be Lévi e be Nti señe bone bʼIsraél bese, a ba ye teléban asu ya bo Nti ésaé. 12Bone be Lévi ba ye beté mo map e minlô beyôm benyak, a wo ye tyiʼi wua asu metunaʼa me *njaman abé, a nyô mbok asu mvean ô ne ngumba e mfaʼa Nti: nalé mveane ndem asu bone be Lévi wo ye boban. 13Wo ye telé bone be Lévi tetele ôsu Aron a bone bé, a wo ye bo jame ya ve be e be Nti. 14Wo ye kandé bone be Lévi ézezañe bone bʼIsraél bevoʼo bese: bone be Lévi ba ye bo émbam. 15Eyoñe mam mete me maneya, bone be Lévi ba ye bo ésaé e *nda éndelé bendôbaʼane. Avale wo ye tune be a ve be Nti nde le: 16amu be ne mvebane ngumba e mfaʼa wom ézezañe bone bʼIsraél, me nga nyoñe be éjiane mintôle mise ya bone bʼIsraél. 17Amu ntôl ôse ya bone bʼIsraél ô ne éñwom, toʼo mi ya bôt, toʼo mi ya betit; e *môs me nga wôé mintôle mise yʼEjipte ñwô me nga telé mie étyi e mfaʼa wom. 18A me nga nyoñe bone be Lévi éjiane mintôle mise ya bone bʼIsraél. 19Me nga ve bone be Lévi e be Aron a bone bé ézezañe bone bʼIsraél na be saé e *nda éndelé bendôbaʼan éjiane bone bʼIsraél, a na be vaa minsem asu bone bʼIsraél: éyoñe te ébubua éziñ ja ye bo te bibi bone bʼIsraél amu nsubane ya subu *tabernakel bebé.

20Môze, Aron a Israél ase be nga bo bone be Lévi e mam mese Nti a nga bendé Môze ajô dap. 21Nde bone be Lévi be nga tuneban a sôbe mengômesame map. Aron a nga bo e jam da telé be na be bo Nti ésaé; a nga bulu nsem asu dap: nalé ba ye tuneban. 22Eyoñe nalé a maneya, bone be Lévi be nga zu bo ésaé jap e *nda éndelé bendôbaʼane, Aron a bone bé be fombôʼô be avale Nti a nga bendé Môze ajô bone be Lévi.

23Ane Nti a nga kobô Môze na: 24Jame di da fombô bone be Lévi na: Ataté mimbu mewôm mebaé a mitan a ke ôsu, mone Lévi ase a ye bo ésaé e *nda éndelé bendôbaʼane. 25Ataté mimbu mewôm metan, a ye jôʼé bisaé bié a a ye bo te beta saé. 26Ve ba ye bo nguleya volô bobenyañ e *nda éndelé bendôbaʼane mfaʼa ya baʼale biôm bi ne mvebane na ba yiane baʼale; Ve ba ye bo te beta bi ngum ésaé. Avale di wo ye bo mfaʼa bone be Lévi asu biôm ba yiane baʼale.

Bible en langue Bulu

© LʼAlliance Biblique du Cameroun, 2007

More Info | Version Index