Μορφή αναζήτησης

2 Corintios 10:12

12Umae tuna tuna tacadya jutidya casumitiya, tuna tacadya jutidya cacuatsashati cuana quiyatihua eque anitsu. Inimema tuna, peya cuana bucha dyaque jida bucha cabatitsu. Ique ita taca casumitinime ama. Peya cuana bucha dyaque jida cabatinime ama ique.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index