Μορφή αναζήτησης

Lucas 14:14

14Arepa micue nerecada cuanara, ujejeda cuanara jadya chine ishu ihuaranucataquima baya ama bucha, miquemi dyaque pureama micue canerecabatimi ecana bamerehua tibu. Amena ishuque huecacaju Yusura emaju cuanaque nityatsuranucatsu turami dyaque jida abuque, mira tume cuanaque nereca bahua tibu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index