Μορφή αναζήτησης

Apocalipsis 7:17

17Ja inun, chaxuwan bake Dios xanen ibu jaki tsauti namakis niatun

unpax paisma pejaida chacha jene jawen jiwemati jaya anu jatu iyuxun amai

jatun mekenan ixanikiki.

Januxun ja kaxamisbu

Diosun jatun bedu beun jene dasibi taxka waxanikiki”, ea wa

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index