Μορφή αναζήτησης

Hechos 6

Mahuaꞌantyíhuoj ɨ maj aráahuaꞌpuaj aráꞌasej mej mij tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen

1Majta jéetzeꞌ meríj muiꞌcaa ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ, majta ɨ maj jaayíꞌtɨhuaꞌaj ɨ huáꞌnyuucaa ɨ griego, aꞌɨ́ɨ mu huatyóohuij maj tyinyínyuꞌcaj aꞌɨ́ɨjma jamuán ɨ maj jaayíꞌtɨhuaꞌaj ɨ huáꞌnyuucaa ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌyaa mu tɨjɨn camu tyihuoꞌriáaꞌcaa ɨ tɨ tyíꞌcueꞌriꞌ ɨ ucaríjsee maj jujɨ́ɨmuaꞌaj, ɨ maj jaayíꞌtɨn ɨ huáꞌnyuucaa ɨ griego. 2Aj mu mij huaꞌajsɨɨ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ, matɨꞌɨj mij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej tɨjɨn:

—Capu xáꞌpuɨꞌ tyej quee cheꞌ tyihuáꞌmuaꞌtyej ɨ tyeɨ́tyee ɨ Jesús jitze maꞌcan, tyej tyij aꞌɨ́j tyanaꞌaj ɨ cueꞌráj tyihuoꞌriáaꞌcareꞌen. 3Cásɨꞌ taꞌihuáamuaꞌ, siataꞌaj arahuaꞌpuácaa aváꞌhuoonyij ɨ tyétyacaa ɨ maj jaꞌmua jitze ajtyámaꞌcan, ɨ maj tyámuaꞌ metyityoomuámuaꞌreꞌ tɨ ajta ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios huaꞌ jitze séejreꞌ, tyej tyij aꞌɨ́j huoꞌíjcatyeꞌen ɨ tyaj jɨn antyítamuaꞌreej. 4Tyajta ityáj, tyóocheꞌ tu tyámuaꞌ tyityaajuꞌuj táꞌjuꞌun tyahuavíiraj ɨ Dios, tyajta huaꞌixáatyaꞌaj ɨ nyúucariaꞌraꞌ.

5Aj puꞌij néijmiꞌcaa aránajchacaꞌ ɨ tyeɨ́tyee, matɨꞌɨj mij aꞌɨ́j antyíhuo aꞌɨ́jcɨ ɨ Esteban, ɨ tɨ jéehua tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Dios jimi, tɨ ajta ɨ júuricamaꞌraꞌ jimí séejreꞌ, majta aꞌɨ́jcɨ ɨ Felipe, majta aꞌɨ́jcɨ ɨ Prócoro, majta aꞌɨ́jcɨ ɨ Nicanor, majta aꞌɨ́jcɨ ɨ Timón, majta aꞌɨ́jcɨ ɨ Pármenas, majta aꞌɨ́jcɨ ɨ Nicolás Antoquíia tɨ jáꞌmaꞌcan, ɨ tɨ anaquéej jaꞌantzaahuaj ɨ huáꞌyiꞌraj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan.

6Matɨꞌɨj mij huojoꞌvíꞌtɨj joꞌmaj joꞌtyúꞌuucaꞌaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej, aꞌɨ́ɨ mu mij jaatáhuaviiriꞌ ɨ Dios aꞌɨ́ɨjma jɨmeꞌ, majta huaꞌváꞌmuarɨeꞌxɨj séej majta séej.

7Ajta ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios jéehua mu janamuajracaꞌaj, majta ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ jéetzeꞌ mu támuiꞌrisimaꞌaj aꞌájna a Jerusalén, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyityatatyáꞌcaꞌaj u tyeyúuj tzajtaꞌ, mueꞌtɨ́j mu majta jaꞌantzaahuaj ɨ nyúucarij.

Matɨꞌɨj aꞌɨ́j huatyéeviꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Esteban

8Ajta aꞌɨ́jna ɨ Esteban, jéehua pu tyáꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj ɨ Dios jimi, ajta jéehua aꞌɨ́j jitze aróocaꞌnyajcaꞌaj, aꞌɨ́j pu jɨn huoꞌtaséjra ɨ tyeɨ́tyee jeꞌej maj yeꞌej tyámuaꞌ tyaatáꞌan ɨ Dios. 9Majta mu séecan ajeꞌréꞌnyej ɨ maj séej jitze jáꞌmaꞌcan ɨ tyeyúuj, maj aꞌyan jatamuáꞌmuaj tɨjɨn huaꞌ tyeyúuj ɨ maj huatátuiihuacaꞌ, majta séecan huaꞌ jamuán ɨ maj Cirene jáꞌmaꞌcan, majta séecan aꞌájna chájtaꞌ tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Alejandría, majta ɨ maj aꞌáa jáꞌmaꞌcan aꞌájna a Cilicia, majta séecan ɨ Asia. Matɨꞌɨj mij huatyóohuij maj jaatájeevixɨꞌɨn aꞌɨ́jcɨ ɨ Esteban. 10Camu jaꞌantyimuéꞌtɨj, jiꞌnye aꞌɨ́j pu jitze aróocaꞌnyajcaꞌaj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, ajta jéetzeꞌ pu júꞌmuaꞌreeriacaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ Esteban mequee aꞌɨ́ɨmaj. 11Matɨꞌɨj mij séecan tyuꞌnájchij mej mij aꞌyan tyuꞌtaxáj tɨjɨn: “Ityáj tu jáanamuajriꞌ tɨ aꞌɨ́ɨn jeꞌej puaꞌaj tyáꞌxajtacaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Moisés, ajta ɨ Dios.” 12Aꞌyaa mu huarɨ́j mej mij huaꞌajriaxɨejtyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee, majta ɨ huáasij, majta ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyahuaꞌaj ɨ yuꞌxarij jitze, matɨꞌɨj mij jaatyéeviꞌ ɨ Esteban, aj mu mij yoꞌvíꞌtɨj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ juéesij. 13Majta séecan antyíhuo ɨ maj aꞌyan tyuꞌhuéꞌtaj tɨjɨn:

—Aꞌnáj tɨnaꞌaj pu jeꞌej puaꞌaj tyáꞌxaj aꞌɨ́jcɨ ɨ tyeyúuj, ajta ɨ yuꞌxarij. 14Aꞌyaa tu tyáanamuajriꞌ tɨ aꞌyan tyíꞌxaj tɨ aꞌɨ́jna ɨ Jesús Nazaret tɨ jáꞌmaꞌcan jaatyúꞌuunaj aꞌɨ́jcɨ ɨ tyeyúuj, ajta seequéj joorej ɨ tayiꞌráj Moisés tɨ aꞌyan jaatyájtoo.

15Matɨꞌɨj jaꞌráasej néijmiꞌi ɨ juéesij, aꞌyaa pu huaséꞌrihuaꞌaj ɨ nyéerimaꞌraꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Esteban tɨꞌɨj sɨ́ɨj ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ Dios jimi.