Μορφή αναζήτησης

SALMOS 10

Jeꞌej tɨ tyuꞌtyényuunyij tɨꞌij jaatáhuoonyij tɨ ɨ Dios jaatyáhuɨɨreꞌen

1Tavástaraꞌ, ¿jiꞌnye pej pij aꞌ ɨmuáj jáꞌsejreꞌ?,

¿jiꞌnye pej pij jaꞌavaaj tɨꞌɨjta jeꞌej puaꞌaj tyíꞌrɨjcaa?

2Jéehua pu ootzáahuatyeꞌ, aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨj,

ajta huápuɨꞌɨj nyuꞌcamuɨꞌɨj jamuarityeꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ tyóoxaahuaj,

ajta aꞌɨ́ɨ pu huatyéviꞌriꞌhuaj

aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ aꞌɨ́ɨn tɨ tyámuaꞌ jáaruuj tɨꞌij aꞌɨ́ɨn séecan huavíviꞌ.

3Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨj aꞌɨ́j pu jɨn óotzaahuatyeꞌ jeꞌej tɨ jusɨ́ɨj tyiꞌtɨ́j tyíꞌxɨeꞌveꞌ;

aꞌɨ́ɨ pu jeꞌej puaꞌaj tyíꞌxaxaꞌaj ɨ tɨ jéehua tyíꞌnyacuaꞌaj ajta majúujɨpuaj ɨ Tavástaraꞌ.

4Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨj aꞌɨ́ɨ pu huápuɨꞌɨj óotzaahuatyeꞌ, ajta aꞌyan tyíꞌxaj tɨjɨn:

“Capu Dios séejreꞌ. Capu maꞌ aꞌtɨ́j tɨ nyéetzij tyiꞌtɨ́j jɨn náꞌxɨjtyeꞌej.”

Aꞌíi pu néijmiꞌi aꞌɨ́ɨn tyiꞌpuéꞌeen ɨ tɨ jitzán tyíꞌmuaꞌtzej.

5Aꞌnáj tɨ naꞌaj pu tyámuaꞌ tyéꞌyiꞌij jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn rɨcɨj.

Aꞌɨ́jcɨ jimi, capu séejreꞌ ɨ puéjtzij muáaj paj jaatáꞌan,

capu aꞌ véjriꞌ jáꞌsejreꞌ tɨꞌij aꞌɨ́ɨn jaaséj.

Aꞌɨ́ɨ pu huaꞌaꞌtzej ɨ maj jájchaꞌɨɨreꞌ,

6ajta aꞌyan tyíꞌmuaꞌtzej tɨquee aꞌtɨ́j jeꞌej jaꞌuuren,

tɨ ajta quee aꞌnáj tyiꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj rɨnyij jimi.

7Tyényiꞌtzeꞌ pu jéehua éejnyinyii ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj huánamuajrii,

tɨ hueꞌtzij puéꞌeen ajta tɨꞌij séej jeꞌej puaꞌaj tyuꞌtájeevej,

nyúucariaꞌraꞌ pu jaꞌavaaj ɨ tɨ quee jatáꞌcaa tɨ juxáahuaj séjreꞌej ajta ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een.

8Aꞌɨ́ɨ pu huaꞌeeveꞌ, aꞌájna joꞌmaj joꞌcháatɨmee,

ajta avíitzij jɨn jajeꞌcatan aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ.

Tyámuaꞌ pu naa tyéꞌsej aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨquee pújoorej tɨ huatyóonaj:

9aꞌyaa pu een tɨꞌɨj ɨ muájyej tɨ aꞌaj jeꞌráacaꞌaj joꞌtɨj jáꞌtyastaꞌ,

aꞌaj puꞌij jeꞌraqueꞌtɨj jaꞌeeveꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨquee jeꞌej tyéejviicueꞌ,

aꞌyan tyeꞌejchóꞌveꞌej aꞌtzáaj tɨ japuan rájtzunaj,

ajta tɨꞌɨj jaatyéeviꞌ, aj puꞌij jaatyásaꞌrɨeechij ɨ tápiꞌnarij tzajtaꞌ.

10Aꞌyaa mu mij tyihuoꞌtyáxaahuataj ɨ maj quee pújoorej maj huatyóonaj,

matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj tyihuoꞌtaꞌíjtyeꞌen ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj.

11Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨj aꞌyaa pu tyíꞌmuaꞌtzej tɨ ɨ Dios tyojoꞌhuaꞌnaj,

tɨ ajta aróonamuaj ajta quee aꞌnáj tyiꞌtɨ́j huaséj.

12¡Ájchesij, Tavástaraꞌ, pajta ajméjcaꞌtaj!

¡Capáj huojoꞌhuaꞌnan ɨ maj quee jeꞌej jájtyoovej!

13¿Jiꞌnye mej mij, nyaj Dios, aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj tyíꞌtyanaꞌnaj,

aꞌyan metyiꞌmuaꞌastɨj paj muáaj quee huáꞌxɨjtyeꞌen?

14Muáaj paj asɨ́ɨj períj huoꞌséj maj huápuɨꞌɨj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj;

¡papuꞌríj huoꞌséj, pajta aꞌyan huaꞌ jimi tyáꞌxaꞌpuɨꞌɨntareꞌen tɨꞌɨj tyihuaꞌtyévijtyeꞌ!

Muéetzij mu jimi jucaꞌnyej aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee pújoorej maj huatyóonaj,

muáaj paj huoꞌtyáhuɨɨreꞌsij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj xáꞌrɨcaanyij.

15¡Antyínaꞌxɨj ɨ huaꞌ muácaꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj!

¡Pajta huoꞌxɨ́jtyeꞌen aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ maj jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj

ꞌasta naꞌaj quee cheꞌ tyiꞌtɨ́j huaꞌ jimi áꞌɨtzeeriaꞌaj!

16Tavástaraꞌ pu Rey jɨn tyiꞌtyéjvee jusén jɨmeꞌ;

¡aꞌɨ́ɨmaj mu eeráꞌityiꞌhuaj joꞌmaj jaꞌchej ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ!

17Tavástaraꞌ, muáaj paj janamuaj jeꞌej maj muéetzij jimi tyáꞌhuoo ɨ maj tyóoxaahuaj,

muáaj paj caꞌnyíjraꞌaj huaꞌtáꞌcaa pajta huáꞌnamuaj.

18Tyámuaꞌ paj tyoꞌxáꞌpuɨꞌɨntariꞌtzeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ xáꞌrɨcan pajta aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ quee jeꞌej jájtyoovej:

¡cheꞌ aꞌɨ́jna ɨ tyáatɨꞌ, chuéj tɨ jɨn huatyátaavijhuacaꞌ,

quee cheꞌ tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej puaꞌaj tyíꞌuurej!