Μορφή αναζήτησης

JUAN 19:31

Soldado ti' jeq'ue ti' yebal i ch'ilat Jesús

31Ijc'ʌl tyo i q'uinilel pascua che' ñac ti sajti Jesús. Jini pascua ñoj ñuc bʌ i q'uinilel c'aj oj i cha'an israelob. Mach yomob che' ya' tyo añob ti cruz jini uxtiquil che' ti q'uin. Jin cha'an ti' c'ajtibeyob Pilato cha'an i xic' soldadojob i xulben i tseñec' ti yuxticlelob cha'an sajtic ti más ora jach yic'ot cha'an mi' ch'ʌmob majlel ch'ujlelʌl.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index