Μορφή αναζήτησης

Lefiticus 23:6

6“Mae Gŵyl y Bara Croyw yn dechrau ar y pymthegfed o'r mis hwnnw. Am saith diwrnod rhaid i chi fwyta bara sydd heb furum ynddo.

beibl.net 2015

© Gobaith i Gymru 2015

More Info | Version Index