Μορφή αναζήτησης

Y Salmau 94

SALM XCIV

Deus vltionum.

Gweddi at Dduw yn erbyn y gorthrymwyr, a chysur i’r gorthrymedig.

1O Arglwydd Dduw,

Duw mawr ei rym, dialwyr llym pob traha,

O Dduw y nerth, ti biau’r tâl,

a’r dial, ymddisgleiria.

2Ymddercha di farnwyr y byd,

a thâl i gyd eu gobrwy,

I’r beilchion a’r trahaus dod,

y tâl a fo dyladwy.

3Ba hyd? (o Arglwydd) o ba hyd,

y chwardd gwyr byd drygionus?

4Yr ymfalchiant yn eu drwg,

gan fygwth amlwg ffrostus?

5A’th bobl di (Arglwydd) a faeddant,

a chystuddiant dy dretâd,

6Y weddw, a’r dieithr a laddant,

lliasant yr amddifad.

7Dwedasant hyn heb geisio cel,

ein gwaith ni wel yr Arglwydd,

Ac ni ddeall Duw Jago hyn,

ynny ni ddisgyn aflwydd.

8Ymysg y bobloedd difraw don,

ystyriwch ddynion angall,

Chwithau ynfydion, o ba bryd

y rhowch eich bryd ar ddeall?

9Hwn a wnaeth y glust i bob byw,

oni chlyw ef yn amlwg?

Ac oni wyl hwnnw yn hawdd

a luniawdd i ni olwg?

10Oni cherydda hwnnw chwi

sy’n cosbi pob cenhedlaeth?

Ac oni wyr hwnnw y sy’n

dysgu i ddyn wybodaeth?

11Gwyr yr Arglwydd feddyliau dyn

mai gwagedd ydyn diffaith,

12Duw, dedwydd yw a gosbech di,

a’i fforddi yn dy gyfraith:

13Yr hon a ddysg i ddyn warhau,

i fwrw dyddiau dihir,

Tra foer yn darparu y clawdd,

y fan y bawdd yr enwir.

14Cans ein Ior ni ei bobl ni âd,

a’i wir dretâd ni wrthyd,

15Ef at iawn farn a gadarnhâ,

a phob dyn da a’i dilyd.

16Pwy a gyfyd gyda myfi,

yn erbyn egni trowsedd?

Pa rai a safant ar fy nhu

yn erbyn llu anwiredd?

17Oni bai fod Duw imi yn borth,

ac estyn cymorth imi,

Braidd fu na ddaethai ym’ y loes

a roesai f’oes i dewi.

18Pan fawn yn cwyno dan drymhau,

rhag bod i’m camrau lithro.

Fy Arglwydd, o’th drugaredd drud,

di a’m cynhelud yno.

19Pan fo ynof’ amlaf yn gwau,

bob rhyw feddyliau trymion,

Doe dy ddiddanwch di ar dro,

i gysuro fy nghalon.

20A oes gyfeillach i ti Dduw,

a maint yr annuwolion?

Hwn a lunia enwiredd maith

yn lle y gyfraith union.

21Y rhai sy’n ymdyrru ynghyd,

ar fryd dwyn oes y cyfion:

Ac yn eu cyngor yr ymwnaed

i geisio gwaed y gwirion.

22Ond yr unic Ior sydd er hyn,

yn llwyr amdiffyn f’enaid:

Efe yw fy nerth o’m hol a’m blaen,

a seilfaen fy ymddiriaid.

23Efe a dâl i bob dyn drwg,

yn amlwg am ei gamwedd:

Y maleisus tyn Duw o’r byd,

am ei chwyd o enwiredd.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index