Μορφή αναζήτησης

Jon 15:22

22Sanena alia tu ma la mei ba te ma hatei ragien u ranga i tar, sane moa ta katun te ga poei, ‘Nori e kato homir.’ Kaba alia u la hamanama me mi hatei ragien u ranga i tar, na nori e moa tala te gi tatei hamous menien u markato u omi i taren.